Pressemeddelelse: Virksomheder skal udvikle nyskabende sundhedsløsninger på Nordsjællands Hospital

Industriens Fond har valgt at støtte etableringen af Nordic Health Lab, hvor virksomheder, iværksættere, forskere og sundhedspersonale får en unik testarena på Nordsjællands Hospital og hos borgere i Hillerød.

Vent...

Det grænsebrydende samarbejde mellem sundhedssektorens aktører vil skabe next practice sundhedsløsninger. Målet er, at laboratoriet bliver internationalt førende.

Et nyt laboratorium danner rammen om et nyt projekt på Nordsjællands Hospital, når Nordic Health Lab åbner i 2018. Det særlige ved Nordic Health Lab er, at virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører bringes sammen i en ny testarena, hvor de kan udvikle, teste og fremvise next practice sundhedsløsninger.

Sidste år fik Industriens Fond foretaget en kortlægning af lignende initiativer i Danmark. Den viste, at netop Nordic Health Lab er ret unikt, fordi det som det eneste har adgang til udvalgte data i kombination med fysiske test- og demonstrationsfaciliteter på et sygehus og omkringliggende institutioner.

Sikkert miljø for anvendelse af data

Hvilke data, der gives adgang til, afhænger af en forudgående analyse af hvilke data, der findes, samt hvilke love, regler og sikkerhedshensyn, der gælder for anvendelsen af dem. Nordic Health Lab skal således give virksomhederne mulighed for at arbejde med sundhedsdata i et lukket sikkert miljø, uden at den enkelte borgers identitet bliver kompromitteret. Det skal blandt andet bidrage til, at nye og bedre behandlingsmetoder kan udvikles.

Virksomhedernes produktudvikling bringes helt tæt på de kliniske testmiljøer både på hospitalet, i kommunens plejeboliger og sågar hjemme hos borgerne. Og Danmark bringes et skridt tættere på at være én af de stærkeste testnationer for udvikling af digitale og teknologiske løsninger i sundhedssektoren.

Der bliver flere ældre, som lever længere, flere med multiple og komplekse sygdomme og antallet af mennesker med kroniske lidelser og livsstilsygdomme stiger. De teknologiske og digitale muligheder har samtidig aldrig været større, og fremtidens sundhedsløsninger udvikles ikke længere inden for de vanlige grænser. Derfor skal nytænkning, imødekommenhed og nye samarbejdsformer bringe den nødvendige innovation på bordet. Der vil således også blive lagt vægt på samarbejde med andre initiativer i Danmark, der skal fremme innovation inden for sundheds- og velfærdsløsninger.

"Der ligger et stort potentiale i at krydse data, erfaringer og fagligheder på nye måder – selvfølgelig under strenge datasikkerhedshensyn. Samarbejdet kan tage mange former og spille sammen med både iværksættere og etablerede virksomheder. Men afgørende er det, at det skal munde ud i produkter og løsninger, der hjælper danske borgere, og som også kan gøre sig kommercielt gældende på et voksende internationalt marked," siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond, der støtter projektet med næsten ni millioner kroner.

Banebrydende platform


Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), er begejstret for etableringen af det nye living lab, der skal hjælpe danske virksomheder til at udvikle nye produkter og løsninger, der kan slå igennem internationalt.

"Nordic Health Lab er en naturlig forlængelse af regionens arbejde med innovation, som vi har insisteret på de seneste år, ikke mindst med Nyt Hospital Nordsjælland. Med det nye Living Lab er vi modne til at gå fra intern innovation til at udvikle næste generations sundhedsløsninger sammen med private virksomheder. Det vil komme patienterne til gavn i form af bedre behandling og skaber samtidig vækst og arbejdspladser. Derfor er det så vigtigt, at vi samarbejder om innovation, teknologi og digitale løsninger."

Målet med Nordic Health Lab er at komme fremtidens behov i møde ved at arbejde med helhedsorienterede løsninger og skabe en bedre og mere effektiv patientbehandling. Tiltagene i Nordic Health Lab vil blandt andet kunne arbejde med nye datateknologier og digital understøttelse, eksempelvis sensordata, kunstig intelligens, real-time data eller klinisk data i sikre lukkede testmiljøer med henblik på at skabe en bedre forebyggelse og et sundere liv, hvor borgeren er en aktiv partner. Derudover vil Living Lab’et også arbejde med nye former for sundhedsfremmende designløsninger og helende arkitektur, som skal omgive det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, der i sin udformning er skabt ud fra hidtil uset tænkning og design, som verdensklassearkitekterne Herzog & de Meuron og danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter står bag. Virksomhederne vil desuden få vidde rammer, når de kan teste og implementere i testmiljøer som f.eks. Hillerød Kommunes plejeboliger, det eksisterende Nordsjællands Hospital og det kommende hospital, der åbner i 2022.

Nye muligheder for at forstå fremtidens sundhed


Med Nordic Health Lab er målet at fremme udviklingen af innovative sundhedsløsninger, og det er altafgørende med nye løsninger, når Region Hovedstadens nye barmarks-hospital bygges, forklarer direktør på Nordsjællands Hospital, Bente Ourø Rørth.

"Vi har fra starten haft ambitionen om at udvikle et nyt hospital i Nordsjælland, der bliver et referenceværk for fremtidige hospitaler. Etableringen af Nordic Health Lab bliver en central del af den ambition. Laboratoriet giver virksomheder og vores medarbejdere nye muligheder for at udvikle og forstå fremtidens sundhedsløsninger til gavn for de borgere, der skal behandles, uanset om det er på hospital eller hjemme hos dem selv. De erfaringer bliver særligt værdifulde i de kommende år," siger Bente Ourø Rørth.

Løft af erhvervslivet


Med skabelsen af Nordic Health Lab får virksomheder og vidensinstitutioner nogle nye og unikke muligheder stillet til rådighed. Det gavner erhvervslivet på både den korte og den lange bane.

"Vi ser frem til, at virksomheder og iværksættere kommer til Hillerød for, sammen med sundhedspersonale, borgere og institutioner, at skabe nye produkter og løsninger. Ud over, at være med til at skabe en endnu bedre sundhedssektor, så bliver virksomhederne også attraktive som arbejdspladser ved at være tæt på unikke faciliteter og i øvrigt blive en del af den klynge af medicovirksomheder, der allerede findes i Nordsjælland," siger borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen.

Fra Danmarks Tekniske Universitet er der også opbakning til projektet, der samler forskellige fagligheder og bringer erhvervslivet tæt på slutbrugerne.

"Det, der gør Nordic Health Lab ekstraordinært interessant, er, at vi som forskningsinstitution får mulighed for at analysere data i et levende unikt testmiljø, der er skabt som fundament for anvendelsesorienteret forskning i et samfundsmæssigt perspektiv. Med dette initiativ får vi for alvor at se, hvordan brugen af data og krydsning af fagligheder kan skabe nye løsninger, der omfatter det gode liv og forebyggelse, som vi ikke tidligere har set i sundhedssektoren," siger programdirektør på DTU Business, Sam Kondo Steffensen.

I de kommende måneder vil virksomheder og iværksættere ansøge om at blive en del af det nye Nordic Health Lab, der indledningsvist kommer til at have plads til 30-45 personer. Følg løbende med i udviklingen af Nordic Health Lab på Nordichealthlab.com

Fakta om Nordic Health Lab

• Industriens Fond støtter med 8,9 millioner kroner henover tre år.

• Nordic Health Lab etableres på det eksisterende Nordsjællands Hospital i Hillerød.

• Det åbner i 2018

• Interesserede virksomheder og iværksættere vil løbende kunne ansøge om at blive en del af Nordic Health Lab.

• Laboratoriet skal bidrage til udvikling af innovative sundhedsløsninger og produkter i danske virksomheder.


Pressekontakt:


Projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland, Henrik Schødts, Mobil: 31 43 20 41, Mail: henrik.schoedts@regionh.dk

Administrerende direktør, Industriens Fond, Mads Lebech, telefon: 70 20 92 08

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor