Parken, som er placeret oven på anden etage bliver ca. 18.000 m2. Desuden vil være ca. 8000 m2 gårdhaver, som sikrer dagslys til alle arbejdsrum i de nederste etager.

Vi bygger til fremtiden - ikke til fortiden

Det nye supersygehus i Hillerød fik hårde ord med på vejen af ingeniør Bent Johannsen i Politiken 1. oktober. Hermed projektdirektørens modsvar - bragt i avisen i dag 

Af Henrik Schødts, projektdirektør Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden

Kære Bent Johannsen,

Jeg har med interesse læst dine tanker om Nyt Hospital Nordsjælland i Politikens debatsektion 1. oktober 2015. Jeg er glad for den store interesse, som planlægningen og tankerne bag det nye hospital afstedkommer. Det er utroligt komplekst at bygge et nyt superhospital.

Derfor vil jeg gerne forklare, hvordan vi arbejder og tænker et hospital til fremtiden.

Arkitektur handler om behov 

Vi mener, at arkitektur skal understøtte fremtidens behov og udfordringer, og at det giver rigtig meget mening i forhold til patienter, pårørende og ikke mindst personale. Rammerne skal virke!

Selvom vi endnu ikke er gået i jorden, har Region Hovedstaden allerede fået positiv international opmærksomhed for dette arbejde – fra bygge- og arkitekturbranchens ypperste fagligheder. Fx vandt projektet tidligere på året den internationalt anerkendte MIPIM-Award for "Best Futura Mega Project" – ifølge dommerpanelet fordi byggeriet (potentielt) sætter nye standarder indenfor sundhedsdesign og for at fortolke fremtidens hospital på en hidtil uset måde. Det er kort sagt også en stor del af visionen med byggeriet. At skabe et hospital, der kan være et referenceværk for hospitalsbyggeri i fremtiden.

Der vil selvfølgelig altid være forskellige meninger om, hvad der er mest effektivt. Vi har valgt at bygge i lav højde (kun fire etager), så hospitalet fremstår i menneskelig skala, fordi vi ønsker at være patienternes hospital – først og fremmest. Samtidigt har vi lagt vægt på, at det skal understøtte et godt flow. Vi er meget opmærksomme på behovet for korte afstande på hospitalet.

Mange standardiserede løsninger

Derfor har vi valgt vertikal organisering mellem specialer og sengestuer, så læger og sygeplejersker skal bevæge sig kortest muligt for at være tæt på patienterne. Jeg forstår godt, at "indpakningen" - hospitalets såkaldte firkløverform - ved første øjekast kan fremstå meget ulogisk og kompliceret.

En af grundene til, at dette projekt allerede har fået en del opmærksomhed er netop, at bygningens form (arkitekturen) er defineret af hospitalets logik og krav hertil. Masser af dagslys, korte gangafstande, særdeles effektiv logistik og det hele er faktisk baseret på standardiserede løsninger.

Bent Johannsen, du tager altså meget fejl, når du hævder, at vi ikke tænker i standardiserede løsninger. Faktisk er 3782 ud af 4166 rum lige nu standardrum (svarende til 90,8 pct.), ligesom de to øverste etager med ensengsstuer til patienterne, vil kunne blive opført i præfabrikerede standardmoduler. Og vi vil fortsætte med at fremme yderligere standardisering i tiden frem til byggestart.

Hospitalet opføres fire etager OVER jorden, og samtlige arbejdsrum får dagslys. Der vil dog også være en kælder under den centrale del af bygningen, som kommer til at fungere som logistisk centrum. På den måde får vi et godt flow gennem hospitalet - uden at patienter og personale generes af flaskehalse, som tit er en udfordring på et hospital.

Vi er godt på vej

Du foreslår, at der vælges en anden byggegrund. Grunden er valgt. Hillerød kommune etablerer som bekendt en ny bydel, Favrholm, som det nye hospital skal være en del af. En ny S-togstation placeres 600 meter fra hospitalet, hvilket indfrier kravene om stationsnærhed i Fingerplanen. Hvis man, som foreslået, placerede hospitalet tættere på s-togstationen, ville det afskære muligheden for fremtidige udvidelser markant.

Der vil, som det er tilfældet med ethvert hospital i dag, køre busser fra stationen direkte til hospitalet, ligesom der kommer gode parkeringsmuligheder. Denne planlægning sker i tæt og konstruktivt samarbejde med Hillerød Kommune.

Kort fortalt: Jeg mener, vi er godt på vej til at skabe en smuk og helende ramme for patienterne – og ydermere et attraktivt og velfungerende arbejdsmiljø for personalet. Alt dette under hensyntagen til det landskab, som vi skal være en del af, og en økonomi som vi skal kunne være bekendt i såvel 2020 som i 2050.

Sluttelig vil jeg gerne invitere dig på en kop kaffe, så du kan høre mere om projektet, som vi har meget store forventninger til.

Læs Bent Johannsens læserbrev i Politiken her: http://bit.ly/1Lef1T5

Redaktør