"Vi vil skabe arkitektur der yder service"

​Arkitekt Mette Stokholm har tidligere arbejdet som designansvarlig for Københavns Lufthavne og er i dag projektleder for Nyt Hospital Nordsjælland. Det giver rigtig god mening at koble lufthavnens fokus på service og flows til fremtidens hospital, fortæller hun

Når opgaven lyder på at indrette et butiksområde i en lufthavn, handler det om at tænke æstetik, overblik og især gode flows. Om at følge passagerernes bevægelse rundt i transitområdet og hoppe helt ind i hovedet på dem og kortlægge, hvad de meget forskellige kundetyper har behov for på deres rejse fra a til b.

Sådan er det på sin vis også, når fremtidens hospital skal bygges og indrettes på en bar mark i Hillerød Syd.

"Der er meget af den viden, der giver mening at overføre, når man skal til at bygge og indrette et helt nyt hospital. Her går opgaven også ud på at skabe rammer og flows, der giver overskuelighed. Og så gælder det om at se på indretningen med patienternes og personalets øjne. Arkitekturen skal tage dem i hånden, så det bliver en så god oplevelse som muligt at være på et hospital. Vi tænker patienten som en kunde, der kan forvente service, og det stiller i sidste ende store krav til arkitekturen," fortæller Mette Stokholm, som har været arkitekt og projektleder for Nyt Hospital Nordsjælland siden byggeriets første faser tilbage i 2010.

Hospital på en ny måde

Hun var også rådgiver til den dommerkomité (som bestod af regionspolitikere​​​ og to fagdommere), der i 2014 kårede det schweiziske arkitektfirma Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter som vinder i konkurrencen om at bygge det kommende supersygehus i Hillerød.

Resultatet af den beslutning er som bekendt et spektakulært firkløverformet hospitalsbyggeri til knap 4 mia. kr. på en bar mark i Hillerød Syd. Et byggeri, der kommer til at adskille sig markant fra den måde, vi hidtil i Danmark har tænkt hospital på.

"Det er helt bevidst, at vi er gået en anden vej. Der har været behov for at ryste posen og tænke nyt, gentænkte ideen om et hospital ganske enkelt. Det er bl.a. også derfor valget faldt på Herzog & de Meuron. Når de kan lave et OL-stadion (Fuglereden i Beiijing, red) og bygningsværker som Tate Modern i London, så kan de nok også bygge et hospital til fremtiden, selvom det er første gang. Herzog og Co. har tænkt en god hovedidé, der på en enkel måde skaber et arkitektonisk bygværk af meget høj kvalitet. Masser af lys og luft og med korte bevægeafstande for personalet," siger hun.

Det handler om at inddrage

Nyt Hospital Nordsjælland slår sig op på at være patienternes hospital, og det kræver netop også medejerskab fra patienter, men i lige så høj grad også fra personalet, der skal have deres daglige gang på hospitalet – ofte med højtspecialiserede fagligheder. Derfor er hun også en væsentlig brobygger i projektet, ligesom hun driver flere omfattende brugerprocesser, hvor der samles input ind patienter og hospitalspersonale. Det handler om at forstå klinikernes verden, om at inddrage og formidle videre.

"Vi kan ikke lave fremtidens hospital uden input fra vores klinikere. Arkitekturen skal virke indefra og ud, plejer vi at sige. Derfor skal klinikerne høres og virkelig forstå projektet for, at sygehuset kan ende som en succes. Det handler om at skabe medejerskab til den færdige løsning," siger Mette Stokholm, der dermed også fungerer som budbringer for forbedringsforslag, der skal kommunikeres direkte videre fra brugerne​ til totalrådgiver - arkitekterne i Schweiz. På den måde er hun med til at kvalitetssikre de arkitektoniske løsninger.

På fremtidens hospital bliver både indretning og workflows tænkt fleksibelt. Omstillingsparathed er et vilkår, og det gælder måde indretning og måder som personalet arbejder på.

"Derfor har vi sagt, at det handler om brugsret frem for ejerskab, og det en ny måde at arbejde på for mange, så det er klart, at der også ligger en formidlingsopgave her," siger hun.

På samme tid handler det også om at standardisere de rum, der kan gøres ens. Fx operationsstuer. Tanken er, at alle operationsstuer skal kunne benyttes af alle, så det er flowet af patienter på dagen og ikke selve rammen, der dikterer, hvad der er muligt.

"Det at skabe en symbiose mellem den fine organiske arkitektur og den gode løsning, når det gælder hospitalets funktioner er det, der gør det ufatteligt spændende at arbejde med det her byggeri," siger hun.

​​​

Redaktør