Workshop: Robotter og automation på Nordsjællands Hospital og Nyt Hospital Nordsjælland

​Er du interesseret i at være med til at udvikle robot- og automationsteknologi
til sundhedssektoren, og løse specifikke opgaver omkring automatisering på Nordsjællands Hospital og Nyt Hospital Nordsjælland?

Selvom Nyt Hospital Nordsjælland efter planen først skal stå færdigt i 2021, er man allerede nu i gang med at integrere robotter og automation på det nuværende Nordsjællands Hospital. Erfaringerne herfra skal nemlig bruges, når det nye supersygehus står færdigt.

På Nordsjællands Hospital er 90 % af arbejdsopgaverne i laboratorierne automatiserede, og hospitalet modtager nu prøver fra 300 læger ved hjælp af robotanlæget Gibosort, der udpakker og sorterer prøverne fra praksislægerne.

Sundhedssektoren står over for flere udfordringer i de kommende år, bl.a.
et stigende antal patienter, og her kan robot- og automationsteknologi være
en del af løsningen. 

Derfor afholder Innovationsnetværket RoboCluster i
samarbejde med Nordsjællands Hospital og Nyt Hospital Nordsjælland en
workshop den 27. april 2017, hvor vi sætter fokus på robot- og automationsteknologi til brug på sygehuse.

På workshoppen præsenteres fire specifikke udfordringer, som omhandler
så forskellige opgaver som affaldshåndtering, udportionering af mad, automatisk
pakning af vogne og håndtering af blodprøverør som klinisk risikoaffald.

Se hele programmet her:
Redaktør