Workshop: kan vi designe en bedre fødeoplevelse?

​Mandag den 19. december afholdes der workshop med debat om udfordringerne for fremtidens fødeoplevelse. Det foregår på tværs af regioner og hospitaler ved et særligt nationalt initiativ

Fødemiljøerne har uanset placering mange af de samme udfordringer, heriblandt at finde balancen imellem det rolige og det akutte. Vi kan selvfølgelig ikke designe os ud af alle udfordringer, som landets hospitaler står overfor, men ved at forene nyeste og bedste praksis med dybere indsigt om vores brugere og stærke designkompetencer er målet at skabe bedre løsninger for den fødende, de pårørende og personalet.

 Vi vil bl.a. finde svar på: Hvordan planlægger vi et fødeforløb, der er designet til at håndtere det uforudsigelige ved fødsler på en tryg og meningsfuld måde for såvel den fødende som for personalet?

Der vil være mulighed for at få kommentarer til emnet fra læger, jordemødre, sygeplejersker, innovationskonsulenter, arkitekter og andre eksperter på området. Dagen vil munde ud i meget konkrete bud på et roligt fødselsmiljø - herunder bedre indretning af fødestuen med forskellige zoner for personalet og de pårørende.

Hvad betyder rummet og det sammenhængende forløb for fødslen?

Tryghed: Fødslen er afhængig af, at den fødende producerer ve-hormonet Oxytocin, der er meget påvirkeligt af, om kvinder er utrygge. Indretning af et trygt og roligt fødselsmiljø er derfor essentielt.

Arbejdsflows: Disponering af fødeafsnittet er afgørende for at forbedre effektivitet og arbejdsmiljø på afsnittet. Det skal være let for personalet at komme til den fødende – derfor gælder det bl.a. også om at minimere antallet af skridt. "Skridt er tid og tid er sikkerhed, og hvis det handler om at få et barn ud, så er det barnets hjerneceller, der er på spil." Afdelingsjordemoder Gitte Pia Ulriksen (NOH)

Potentiale: Ved at få mor og pårørende til at være en mere aktiv del af fødslen, er der mulighed for få kortere fødsler og på samme tid skabe bedre arbejdsvilkår for jordmoderen.

For yderligere information kontakt:
Louise Lykke, presse- og kommunikationskonsulent, Nyt Hospital Nordsjælland / New North Zealand Hospital, mobil: + 45 5160 5772, louise.lykke.hansen@regionh.dk


Redaktør