Workshop: robot- og automationsteknologi på fremtidens hospital

​​Den 27. april afholdt RoboCluster, Nordsjællands Hospital og Nyt Hospital Nordsjælland en workshop. Fokus var på robot- og automationsteknologi på fremtidens hospitaler


 

Hvilken rolle vil robotter og automation spille på fremtidens hospital. Se kommentarer fra deltagere på workshoppen.

På workshoppen skulle deltagerne blandt andet komme med input til fire specifikke udfordringer nemlig affaldshåndtering, udportionering af mad, automatisk pakning af vogne og håndtering af blodprøverør som klinisk risikoaffald.

Nyt Hospital Nordsjælland arbejder allerede med at integrere robotter og automation på det nuværende Nordsjællands Hospital. Erfaringerne herfra skal nemlig bruges, når det nye supersygehus står færdigt.

På Nordsjællands Hospital er 90 % af arbejdsopgaverne i laboratorierne automatiserede, og hospitalet modtager nu prøver fra 300 læger ved hjælp af robotanlægget Gibosort, der udpakker og sorterer prøverne fra praksislægerne.

Besøg RoboCluster og se hele programmet her 

Redaktør