​​​

Afdelinger tester nye skærme, der skal løfte patientoplevelsen

​​De nye patientterminaler er landet​ og er i gang med at blive testet af både patienterne, personalet og de pårørende på tre afdelinger.

Vent...
Sengestuerne på det nye hospital får alle installeret en patientterminal, hvor patienterne har adgang til underholdning, information om afdelingen, deres behandling, måltidsbestilling og flere andre funktioner.

Nu gennemføres en mindre test på Nordsjællands Hospital i fire uger, hvor patientterminaler med begrænsede funktioner afprøves i første omgang.​

Inddragelse før, under og efter

De kliniske afdelinger er inddraget i planlægning og udførslen af testen af patientterminalen, fortæller Jens-Peter Baatz Kristensen, der er projektleder på Nyt Hospital Nordsjælland og står for testen.
 
- Vi har hele vejen inddraget en bred kreds af personale fra flere afdelinger. Deres input er sammen med patienternes og de pårørendes feedback brugbar viden, som gør os klogere på, hvordan patientterminalen kan skabe mest mulig værdi. Terminalernes vigtigste formål er at forbedre patientoplevelse, men på sigt kan skærmene også blive en hjælp i det kliniske personales arbejde, siger Jens-Peter Baatz Kristensen.
 
Medarbejdere fra de tre test-afdelinger har været med til at kvalificere hvilke funktioner og hvilken information, der er på terminalerne under testen, og de vil også efterfølgende være med til at evaluere afprøvningen.

Pilottest

Pilottesten finder sted på Neurologisk afdeling, Kirurgisk afdeling og Onkologisk afdeling på disse sengestuer:

  • Kirurgisk Afdeling 0151: Dagligstuen
  • Neurologisk Afdeling 0871: Stue 24
  • Onkologisk Afdeling 0861/0862: Stue 4

For yderligere informa​tioner:

Chefkonsulent Jens-Peter Baatz Kristensen, Nyt Hospital Nordsjælland - Udvikling


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor