Arkæologiske udgravninger ved Overdrevsvejen starter planmæssigt

Regionsrådets beslutning om at igangsætte arkæologiske udgravninger til det nye hospital sikrer tidsplanen, så byggeriet kan gå i gang som planlagt i 2017. Arkæologerne ser frem til arbejdet og går i gang med det samme.Regionsrådet har den 18. juni 2013 besluttet at igangsætte arkæologiske undersøgelser ved Overdrevsvejen for 18,6 mio. kroner.

Allerede i næste uge rykker et hold arkæologer og en gravemaskine ud på marken ved Overdrevsvejen, hvor det nye hospital skal ligge. Og det er med store forventninger: ”Det unikke og interessante ved området her, er de gode bevaringsforhold i kombination med tætheden af bopladser. Kombinationen gør, at vi både kan gøre velbefarede fund af knogler og beredskaber, samt studere udviklingen i pladserne op gennem en lang tidsperiode”, siger projektleder fra Folkemuseet Esben Aarsleff.

Også i projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland er der glæde over, at regionsrådet har imødekommet sagen om en bevilling på 18,6 mio. kroner ”Bevillingen sikrer, at vi kan følge den tidsplan vi har lagt uden at lade os stoppe af, at området har vist sig at være langt mere historisk interessant end anslået” siger projektdirektør Henrik Schødts fra Nyt Hospital Nordsjælland.

Udgifterne til arkæologi er fastsat af Kulturarvsstyrelsen med udgangspunkt i Folkemuseets anbefaling. Anbefalingen hviler på forundersøgelser, som viser, at området rummer mange levn fra særligt bondestenalder og ældre jernalder.

Mere om arkæologi ved overdrevsvejen

Da hospitalet skal ligge på kanten af et større moseområde, hvor bevaringsforholdene er ganske gode, vurderer arkæologerne, at der vil fremkomme mange fund og resultater.

I forbindelse med forundersøgelsen er der er allerede fundet mindst seks jernalderhuse (500 f. Kr. - 500 e.Kr.), bopladser fra yngre stenalder, forarbejdede knogler fra perioder af ældre stenalder og yngre stenalder (7500-2000 f.Kr.) og en ca. 9.500 år gammel tak mejsel​ (kronhjorteøkse). Dertil kommer fund af knogler fra husdyr og vilddyr, samt redskaber af flint.

Salpetermosen er i forvejen kendt for sine mange fund fra jægerstenalderen, og nu kan billedet udbygges med omfattende bopladser fra især bondestenalderen.
Gennem åbent hus arrangementer og anden formidling forventes alle interesserede at kunne blive klogere på salpetermosens tidligere beboere, efterhånden som udgravningerne skrider frem.

For mere information, kontakt Projektdirektør Henrik Schødts:
31 43 20 41/henrik.schoedts@regionh.dk

Redaktør