Arkitekt Mette Stokholm taler på Folkemødet

Arkitekt Mette Stokholm fra projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland deltager lørdag d. 16. juni på Folkemødet på Bornholm med hendes recept til et effektivt sundhedsvæsen.


Et væsentligt element i det nationale projekt med de 16 kvalitetsfondsprojekter, hvor 40 mia kr. er afsat til at forny de eksisterende og opføre nye hospitaler i hele Danmark er at opnå et mere effektivt sundhedsvæsen.

Arkitekt Mette Stokholm er med hendes erfaring fra planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland blevet inviteret til at deltage i en rundbordssamtale.

Teamet er recepten på et mere effektivt sundhedsvæsen fra forskellige vinkler, Mette skal debattere med blandt andet Direktør for Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard, Chefredaktør på Job & Magt Øresundsinstituttet Johan Wessman, Formand for Regionsråd Skåne Pia Kinhult og Næstformand for Regionsrådet i Region Hovedstaden Birgitte Kjøller Pedersen.
Redaktør