Besøg os når Danmarks Internationale Region inviterer på bustur til fire hospitalsbyggerier

Den 24. maj kl. 9-15 kan du komme på en bustur, der tager dig rundt til fire hospitalsbyggerier, hvor du kan møde byggeledere med visioner og praktisk viden

Oplev fire meget forskellige projekter

På turen kan du høre om, hvad der sker, når begrebet ‘hospital’ nytænkes og hvordan byggeprojekter bliver til virkelighed på Rigshospitalet, i Herlev, i Hillerød og på Sankt Hans. I Region Hovedstaden satses der i disse år på nye hospitalsbyggerier i verdensklasse. I fremtiden vil regionens borgere møde hospitaler bygget til mennesker i bygninger, der understøtter og fremmer behandling og forskning i den absolutte elite.

Nyt Hospital Nordsjælland - fra oldtid til fremtid

Under busturen og ved opholdet ved Overdrevsvejen, vil Sekretariatschef Peter Kyhl fortælle om visioner og planer for Nyt Hospital Nordsjælland; Regionen Hovedstadens eneste bar-marks projekt. Her får du lejlighed til at høre om det hele – lige fra de fund fra oldtiden, som forhåbentlig vil dukke op under de arkæologiske udgravninger på grunden til hvordan projektorganisationen arbejder med innovation og nye teknologier der skal bære behandlingen af Regionens patienter langt ind i fremtiden.

Gratis at deltage

Busturen er gratis og undervejs bydes deltagerne på drikkevarer og en let frokost.

Tilmeld dig her:

http://www.dirdage.dk/de-store-byggerier/#event-4358

Mere om Dirdage

Danmarks Internationale Region er 50 events som åbner hovedstadsregionen for borgerne og inviterer alle interesserede indenfor. Virksomheder, universiteter, hospitaler og kulturorganisationer præsenterer deres verden og hverdag igennem en lang række skræddersyede events og oplevelser.

Bag eventen Danmarks Internationale Region står Region Hovedstaden i tæt samarbejde med en lang række virksomheder, hospitaler, kulturinstitutioner.

www.dirdage.dk

[Link til reklamefilm på youtube]

Redaktør