Borgermøde d. 16. December kl. 17.00-19.00

Hvor kan det nye hospital i Nordsjælland placeres?

Dette vil blive drøftet på et borgermøde d. 16. december på regionsgården i Hillerød. Her vil Region Hovedstaden og Hillerød Kommune fortælle om processen med at finde en placering til det nye hospital.


Regeringen har nu givet foreløbigt tilsagn til et nyt hospital i Nordsjælland, men hvor det nye hospital skal placeres i Hillerød er stadig uafklaret. I øjeblikket er Region Hovedstaden i samarbejde med Hillerød Kommune og andre relevante myndigheder i gang med at undersøge mulighederne for placeringen. Flere lokaliseringer er i spil som muligt hjemsted for det nye hospital.

Den 16. december 2010 fra kl. 17.00 – 19.00 holder regionen sammen med kommunen et borgermøde, hvor der vil blive informeret om processen med at finde den rette placering.

- Vi glæder os først og fremmest over, at regeringen har givet foreløbigt tilsagn om, at regionen får 3,8 mia. kr. til et nyt hospital i Nordsjælland. Hvor det præcist skal ligge, ved vi endnu ikke, og der er stadig flere ting vi skal have undersøgt før en endelig beslutning bliver truffet. Så på borgermødet d. 16. december vil vi ikke kunne sige noget om en endelig placering, men vi vil bruge mødet på at orientere interesserede borgere og journalister om processen med at finde den rette placering til hospitalet, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen (S).

- Det er en omfattende proces at finde den rigtigste placering til et nyt hospital. Mange forhold skal vurderes for at sikre den mest optimale placering af et nyt hospital, der skal være til glæde for borgerne mange år frem, siger borgmester i Hillerød Kommune Kirsten Jensen.

På mødet vil både regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen og Hillerøds borgmester Kirsten Jensen holde oplæg. Der vil også være fagfolk til stede, der vil fortælle om, hvilke krav og kriterier et nyt hospital skal leve op til. Endvidere vil der blive givet en gennemgang af de mulige hospitalsplaceringer. Slutteligt vil der være mulighed for borgerne at stille spørgsmål.

Fakta: 
- Mødet afholdes d. 16. december 2010 kl. 17.00 til 19.00 på regionsgården i Hillerød, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

- Region Hovedstaden vil bede borgere, der ønsker at deltage i mødet, om at tilmelde sig på: www.regionh.dk/tilmeldborgermoede Tilmelding er dog ikke nødvendig.

- Har man ikke mulighed for at deltage i mødet, kan man følge med i mødet live på www.regionh.dk
- Du kan læse om mødet og tilmelding på: www.regionh.dk
Redaktør