Boringer ved Overdrevsvej skal vise, hvor et nyt hospital kan placeres på arealet

Lige nu foretager Hillerød Hospital geotekniske boreundersøgelser på arealet ved Overdrevsvej. Undersøgelserne foregår med et bor, der går ned til 14 meters dybde.

”Arbejdet skrider frem som planlagt og vi har allerede nu set, at nogle af vores tidligere antagelser om blød bund og vandførende sandlag viser sig at være rigtige. Men boringerne kan hjælpe os med at fastlægge byggefeltet mere præcist end tidligere. F.eks. kan vi få et mere nuanceret billede af, hvor tæt på S-togs banen vi kan bygge, og hvor dybt vi skal grave ned for at fjerne den bløde jord,” siger projektchef Claus Roikjer fra Hillerød Hospital.

Der bliver boret ca. 20 steder på arealet og resultatet af undersøgelsen foreligger ultimo september.

I juni 2011 blev de indledende undersøgelser foretaget. Det foregik ved hjælp af en lang kæde af elektroder, der blev slæbt hen over marken, mens de målte modstanden i undergrunden. De indledende undersøgelser har været med til at danne grundlag for, hvor boreprøverne nu foretages.

Boringerne foregår mandag til torsdag i tidsrummet 5.30-17.30 frem til den 18. august.

Fakta

Nyt Hospital Nordsjælland skal samle Hillerød, Frederikssund og Helsingør Hospital i nye rammer. I 2012 bliver der udskrevet en projektkonkurrence om byggeriet. Det er målet, at Hopsitalet skal stå klart i 2021.​​
Redaktør