Bygherrerådgivning og funktionsplanlægning: se hvem der prækvalificeret

Fire rådgiverteams er blevet prækvalificerede til at byde på henholdsvis bygherrerådgivning og funktionsplanlægning af det nye hospital.

Bygherrerådgiver

Bygherrerådgiverens rolle bliver at bistå Region Hovedstaden med at planlægge det samlede projektforløb – fra idé og konkurrenceplanlægning til projektering og endelig udførsel af hospitalsbyggeriet.

De udvalgte tilbudsgivere er:

• Bascon A/S, (med EMCON A/S og Sweco Architects AB)
• A/S Hifab Bygherreombud, Drees & Sommer Nordic A/S
• COWI A/S, aarhus arkitekterne a/s
• NIRAS A/S, (med Alex Poulsen Arkitekter A/S)


Funktionsplanlægger

Funktionsplanlæggeren står for den sundhedsplanlægning og beregninger, der skal ligge til grund for hospitalets dimensionering og rumprogrammering.

De udvalgte tilbudsgivere er:

• RH ARKITEKTER AS (med SWECO ARCHITECTS AB)
• COWI A/S (med aarhus arkitekterne)
• Hospitalitet as
• LOHFERT & LOHFERT AS


Afklaring i juni 2011

Region Hovedstaden forventer at kunne pege på en endelig bygherrerådgiver og funktionsplanlægger for det nye hospital i juni 2011.

Redaktør