Den nye bydel skal hedde Favrholm

Hillerød Byråd har netop besluttet at den sydlige del af Hillerød, hvor Nyt Hospital Nordsjælland, en station og en helt ny bydel skal bygges, skal hedde Favrholm.
Hillerød Kommune skriver i pressemeddelelse:

"De mange forslag om Favrholm har formentlig fundet inspiration i den gamle fredede hovedgård Favrholm, på vis jorder bydelen skal udvikles. Med sin synlige placering har Favrholm i århundreder markeret ankomsten til Hillerød, og i fremtiden vil det også smukt markere ankomsten til den nye bydel. I dag fungerer gården som moderne kursusejendom for Novo Nordisk.

”Navnet Favrholm kunne ikke være mere passende. Favr har fra gammel tid betydet skøn, dejlig, yndig, behagelig og lykkelig. Som billede på det liv, det skal være muligt at leve i den nye bydel er det rammende. Og som billede på de arkitektoniske kvaliteter, vi ønsker i bydelen,” siger borgmester Dorte Meldgaard.

Holm, som historisk har været en vandomflydt landstrækning, er et godt billede på fremtidens byplanlægning af bydelen. Her bliver boliger, kontorer og hospitalet opført på de højereliggende arealer, mens regnvandet danner søer og vandløb, der løber gennem de lavereliggende områder til glæde for de kommende beboere i bydelen.

Favrholm vil i løbet af de næste 20-30 år vokse frem som en helt ny bydel i Hillerød.

I den nye bydel arbejdes der allerede intenst på de to første store beboere. Centralt i bydelen skal Region Hovedstaden opføre Nyt Hospital Nordsjælland, der åbner dørene op for et patientopland på 310.000 borgere i Nordsjælland.

Tæt ved hospitalet åbner en ny S-togs- og Lokalbanestation, der skal sikre Favrholm en kollektiv forbindelse til både hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Med Favrholm vokser Hillerød by med 20 %. Fuldt udbygget forventes bydelen at få 4.000 indbyggere og 8.000 arbejdspladser, heraf 4.000 alene på Nyt Hospital Nordsjælland."
Redaktør