Entreprenører har budt på byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Nordsjælland har modtaget to indledende tilbud på byggeriet af det nye superhospital. Nu starter forhandlingerne, inden et endeligt tilbud gives i maj.


Vent...

Den 15. februar 2019 bød hhv. NCC og det østrigsk-italiensk joint venture Rde-VSG på hovedentreprisen i byggeriet af Region Hovedstadens nye superhospital i Nordsjælland. NCC er blandt Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder, mens Rde-VSG er et østrigsk-italiensk joint venture mellem Rizzani de Eccher og Vamed, der er specialiseret i byggerier til sundhedssektoren.

Forhandlinger i foråret

Når tilbuddene er blevet analyseret, så starter forhandlingerne. Planen er, at entreprenørerne giver deres endelige tilbud i maj, hvorefter vinderen udpeges. Første spadestik forventes til sommer.

”Det glæder mig, at vi nu har modtaget tilbud fra hovedentreprenørerne, så byggeriet forventeligt kan gå i gang til sommer. Jeg har fulgt projektet tæt i mange år. Derfor håber jeg selvfølgelig, at vi får nogle gode tilbud inden for budgettet, så vi kan begynde at se den smukke bygning skyde op i landskabet,” siger Per Tærsbøl, der er formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.

Digitaliseringsparathed vægtes

Siden entreprenørerne blev prækvalificeret i oktober, har de løbende været i dialog om byggeriet med projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland. Der har været afholdt interviews og informationsmøder med visninger af byggegrunden og detaljerede gennemgange af de fysiske 1-1 modeller (mock-ups) og af modellen i 3D.

”Både NCC og Rde-VSG har været meget engageret under hele forløbet. Begge entreprenører har stor erfaring - også med at anvende en samlet digital model af et bygningsværk (BIM). Et højt niveau af digitalisering er med til at sikre, at vi kan nå i mål med så stort og ambitiøst et byggeri som vores,” siger Henrik Schødts, der er projektdirektør hos Nyt Hospital Nordsjælland.

Kontraktsummen for entreprenøropgaven på de i alt cirka 118.000 kvm udgør mere end 2 mia. kr. ud af et budget på 4,5 mia. kr.


Ved yderligere spørgsmål, kontakt Henrik Schødts på Henrik.Schoedts@regionh.dk eller 31432041


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor