Første synlige tegn på Nyt Hospital Nordsjælland

En lille traktor med et 100 meter langt slæb af elektroder vil i juli måned bevæge sig langsomt hen over et afgrænset areal sydvest for Hillerød by.

Elektroderne skal måle jordbundsforholdene dér, hvor borgernes nye hospital i Nordsjælland kan komme til at ligge.

Jordbundsforhold skal undersøges

Undersøgelse af jordbundsforholdene er et led i de indledende undersøgelser der skal til, før der kan tages en endelig beslutning om en mere præcis placering af det nye ho-spital.

Målemetoden (kaldet PACES) måler via elektroder den elektriske modstand i jorden ned til 20 m. På den måde kan man få et billede af undergrundens sammensætning og tilstand.

Målingerne begynder 5. juli og tager ca.14 dage.

Ler, tørv og sand i undergrunden

”Vi forventer, at målingerne viser ler, tørv og vandførende sand i jordlagene. Mens ler er stabilt at bygge på, kræver både tørv og vandførende sand ekstra foranstaltninger. Men når vi ved mere om undergrunden får vi et bedre billede af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan placere et stort byggeri på arealet” udtaler projektchef Claus Roikjer fra Hillerød Hospital.

Boringer i august

Den indledende måleundersøgelse følges op af nogle boringer i august 2011. Her føres et bor ned igennem de øverste 15 m. jord på de steder, hvor en mere detaljeret redegø-relse af jordbundsforholdene er nødvendig. Borestederne udvælges på baggrund af de elektroniske målinger.

Før vi stikker spaden i jorden

Jordbundsundersøgelserne foretages parallelt med den strategiske miljøvurdering af arealet, som bl.a. har fokus på grundvand, dyreliv og trafikale forhold. Den strategiske miljøvurdering skal give et billede af de miljømæssige konsekvenser ved at bygge ho-spitalet ved Overdrevsvej.

Derudover kræver en placering ved Overdrevsvej, at Staten bevilger en ny s-togsstation ud fra arealet og udarbejder en ny Fingerplan 2012.

Staten, Hillerød kommune og Region Hovedstaden har indgået en politisk aftale om at arbejde sammen for, at få det hele til at lykkes. Samtidig arbejder projektorgansatio-nen på at planlægge en arkitektkonkurrence. Målet er at tage første spadestik til det nye hospital i 2016.

Her kan du se det område, der bliver kortlagt


Redaktør