Foredrag om udgravningerne

Museum Nordsjælland afholder onsdag den 19. marts en foredragsaften i Støberihallen, hvor de vil fortælle om udgravningerne i Salpetermosen.

Aftenens program byder indledningsvis på beretning om selve udgravningsprojektet. Efterfølgende vil museumsinspektør Claudio Casati præsen­tere udgravningerne af bopladserne.

De første udgravninger har været centreret omkring omfangsrige bopladser, som hører hjemme i det 2. til 4. århundrede efter Kristus.

Afslutningsvis vil Museumsinspektør Pernille Pantmann vil fortælle om de forskel­lige aspekter af moserne, der viser spændende sider af dagliglivet, både det verdslige og det religiøse. Jernalderen er kendt for de meget spektakulære moseofre, men som dette indlæg vil vise, kan mindre fund også rumme mange informationer, der kan føre ny viden med sig og sætte gamle fund i nyt perspektiv.

Arrangementet finder sted i

Støberihallen i Hillerød d. 19. marts 2014 fra kl 19.00 – 21.00.


Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Det vil være muligt at købe øl, vand og kaffe.

Redaktør