Geoteknik: det er teknisk muligt at bygge nyt hospital ved Overdrevsvej

Næste skridt er at belyse fordele og ulemper ved at bygge forskellige steder på arealet.

En sammensat undergrund

Den geo-tekniske undersøgelse, som ingeniørfirmaet Rambøll netop har lavet for Region Hovedstaden, peger på, at der er steder på det  undersøgte areal ved Overdrevsvej, der er mere velegnede at bygge på, end andre.

Den Geotekniske undersøgelse viser:

  • at undergrunden ved Overdrevsvej rummer en kombination af sand, moræneler samt tørv/gytje (gytje: blød organisk/uorganisk undergrund)
  • hvordan grundvandet varierer i højde

Sådan er undergrunden sammensat:

 Model: Rambøll

Mere om undersøgelsen

Undersøgelsesområdet er ca. 800.000 m2 – hvilket er cirka dobbelt så stort som omkredsen af et nyt hospital inklusiv parkområde, parkeringsanlæg, infrastruktur, veje mm. Undersøgelsen bygger på en kombination af elektroniske målinger af modstanden i undergrunden (paces) og boreprøver ned til 13,4 m dybde.


Den videre proces med placeringen af Nyt Hospital Nordsjælland

Der er indgået en politisk aftale mellem Region Hovedstaden, Hillerød Kommune og staten om at samarbejde om en placering af det nye hospital ved Overdrevsvej – tæt ved vej og S-togsnet. Området er desuden udpeget som byudviklingsområde i Hillerød Kommune. En formel beslutning om hospitalsbyggeri på arealet kræver dog en endelig afklaring af forskellige forhold, herunder:

• Strategisk miljøvurdering: Den geotekniske undersøgelse vil indgå i den strategiske miljøvurdering af arealet. Miljøvurderingen vil blive udsendt i offentlig høring.
• Ny station: En anden forudsætning for placeringen er statens endelige tilsagn om en ny S-togsstation, der kan betjene patienter og pårørende til og fra hospitalet.


Her skal det nye hospital ligge. Foto: Hillerød Hospital

Redaktør