Her skal hospitalet ligge

På Regionrådsmøde 25. september blev miljøvurderingen af Nyt Hospital Nordsjælland godkendt og dermed også placeringen af det nye hospital


Ved samme lejlighed godkendte Regionsrådet også udbudsstrategien for Nyt Hospital Nordsjælland.

Som en del af udbudsstrategien igangsættes prækvalifikationen til projektkonkurrencen hermed. 

Er du interesseret i at læse mere om prækvalifikationen så klik her.
Redaktør