Innovation: Nyt samarbejde om rensning af hospitalsspildevand

Spildevand, der renses i hospitalets eget rensningsanlæg, kan genbruges til gavn for både miljø og økonomi. Nyt Hospital Nordsjælland er nu gået ind i et innovationskonsortium, der vil videreudvikle ny teknologi inden for området.

Indtil nu har det været en teknologisk udfordring at rense hospitalers spildevand for de miljøfremmede stoffer, der stammer fra medicin. Men de senere år er der sket et gennembrud. DHI og Grundfos har sammen med en række partnere lavet pilotprojekter på bl.a. Hvidovre hospital og Rigshospitalet, der viser, at man kan rense og genbruge store dele af hospitalsspildevandet.

Den nye teknologi bygger på, at rense vandet for miljøfremmede stoffer ved at sende det gennem en såkaldt biomembran-reaktor og efterbehandle det med ozon. Pilotprojekterne viser, at der er gevinst ved at rense spildevandet ved kilden for derefter at genbruge vandet som teknisk vand; det kan f.eks. være som toiletskyllevand eller til vanding af grønne områder. Ved at genbruge vandet sparer hospitalet på tilførslen af nyt vand, som dog stadig skal anvendes i mindre grad, som f.eks. til drikkevand.

Det nye innovationskonsortium vil søge støtte til innovationssamarbejdet hos Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

 


 

Redaktør