Mens vi venter

De fleste af os har på godt og ondt prøvet at sidde og vente på et hospital. Men har du tænkt over, hvordan venterummets indretning påvirker den tid du tilbringer i venteværelset? Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjællands nye antropolog har undersøgt emnet.

Antropolog Marie Bøtcher har netop foretaget sit første feltstudie på Hillerød Hospital. Studiet beskæftiger sig med, hvordan patienter og pårørende oplever de fysiske rammer i venterummene tilknyttet Hillerød Hospitals ambulatorier, samt hvordan indretningen påvirker deres adfærd. Feltstudiet er det første i en række studier, der skal indgå i planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland.


Tre spørgsmål til antropologen om feltstudiet


Hvad viste din undersøgelse?

”Mange patienter og pårørende gør de samme ting når de opholder sig i et venterum fordi rummet indbyder til det – men der er forskellige behov. Mens nogle ønsker ro, ønsker andre mulighed for at se tv eller snakke med pårørende. Nogle ser stort på indretningen fordi der kun er tale om et kort besøg, andre ønsker at der var flere planter, og flere muligheder for at foretage sig forskellige ting.


Hvordan kan de antropologiske feltstudier bruges i planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland?

”Traditionelt bygger hospitalsplanlægning på brugerinddragelse med personalet, men det er en tradition projektgruppen gerne vil udfordre lidt. Så allerede nu er vi altså i gang med at observere og interviewe patienter og pårørende, så vi også kan arbejde med hospitalsplanlægning set ud fra deres synsvinkel.”

Hvorfor har I valgt at starte med at studere venterummene?

”Venterummene er ”nemme” at starte med, fordi jeg kan være til stede uden at forstyrre patienter og personale i selve den mere følsomme behandlingssituation der foregår inde i ambulatoriet”.


Flere feltstudier

Marie Bøttcher skal være i løntilskud hos Nyt Hospital Nordsjælland i seks måneder. Sammen med projektgruppen er hun ved at planlægge hvilke områder der skal undersøges resten af forløbet.

Mere information:

Nyt Hospital Nordsjælland: 48 29 30 33/ nythn@hih.regionh.dk


Af Louise Jonsson

 

Redaktør