Nyt Hospital Nordsjælland igangsætter nu 36 analyser inden for hospitalslogistik

Første skridt er en kortlægning af de eksisterende forhold på Nordsjællands hospital, mens næste skridt har fokus på udvikling af nye koncepter. Meget arbejde sker i dialog med andre kvalitetsfondsprojekter.

Analyseområderne er identificeret på en workshop med deltagelse fra fire regioner

Da Nyt Hospital Nordsjælland i slutningen af 2012 inviterede Gødstrup, Bispebjerg, Ålborg, OUH, Skejby og Hillerød hospital til workshop, var det for at blive klogere på, hvilke områder inden for hospitalslogistik, der skulle prioriteres i planlægningen af det nye hospital. I alt 36 analyseområder blev identificeret.

Gode muligheder for at ”låne” fra andre

”Som et af de kvalitetsfondsprojekter der igangsat senest, benytter vi alle de muligheder vi har, for at kigge de mere fremskredne projekter over skulderen”, siger Peter Ingemann Hansen, som er Økonomi- og proceschef for Nyt Hospital Nordsjælland. ”For eksempel har Rigshospitalet lavet en analyse af, hvordan forskellige belægninger på sengestålet kan mindske hygiejneproblemer. Det er ikke en analyse vi behøver at gentage lokalt.”

Lokale forhold skal kortlægges først

Nogle problemstillinger er dog for unikke til, at Nyt Hospital Nordsjælland direkte kan benytte andres resultater. Som for eksempel årets første analyseområde for Nyt Hospital Nordsjælland, som er kortlægning af de eksisterende forhold vedrørende logistik og service på Nordsjællands Hospital.

”Det første skridt på vej til en ny og bedre måde at gøre tingene på er, er at kortlægge det vi har. Eller sagt på en anden måde - du skal kende det hospital, du arbejder med at optimere”, fortsætter Peter Ingemann Hansen. ”Metoden til at kortlægge forholdene behøver til gengæld ikke at være unik, vi benytter bl.a. erfaringerne fra planlægningen af det nye hospital i Gødstrup, der er et par år længere fremme end os”

Analysebaseret udvikling af nye koncepter følger

Når analysen af de eksisterende forhold er afsluttet, vil projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland fortsætte analysearbejdet med fokus på udvikling af nye koncepter for bl.a. sengeflows og affaldshåndtering.

De næste områder, der skal arbejdes med er:

• Analyse af sengekoncept – end to end
• Principper for drift og brug, der optimalt udnytter de fremtidige bygningsmæssige rammer
• Dimensionering og indretning af lokale depoter/lagre på afdelinger samt centrale lagre på Nyt Hospital Nordsjælland
• Koncepter for intern transport
• Design af end2end vareflows – alle typer varer
• Affaldshåndtering – end2end koncept
• Medicindosering og udlevering til patienter
• Vogne som lagerkoncept
• Interne vareflows fra stue/bruger til interne laboratorier
• Håndtering af linned og tøj – end2end koncept
• Cross docking koncept – samle leverancer til stue
• Returvare flows fra stue/bruger retur til leverandør, eksternt centrallager eller internt centrallager
• Serviceby – fysisk trafikal infrastruktur
• Vareflows til eksterne laboratorier
• Streril central, produktion og distribution
• sporbarhed

 

Fakta

Nyt Hospital Nordsjælland skal stå klar i 2020 ved Overdrevsvejen i et nyt byudviklingsområde tæt ved Hillerød by. I februar 2013 blev der udskrevet en projektkonkurrence om en helhedsplan for det nye hospital. Konkurrencen afsluttes i marts 2014. Herefter begynder den mere detaljerede planlægning, der pågår, indtil byggeriet bliver sat i gang i 2017.


 

Redaktør