Placering: notat møde 13.10.10

Læs referat fra møde mellem Trafikstyrelsen, By- og landskabsstyrelsen, Hillerød kommune og Region Hovedstaden her:

Notat møde 13/10 2010
Redaktør