Planlægningsprocessen

Projektgruppen arbejder med at lægge en strategi for, hvordan vi sikrer et højt fagligt grundlag for det nye hospital. Her er samarbejde med eksterne eksperter og andre projektgrupper med sammenlignelige projekter i fokus. Vi arbejder blandt andet med at etablere et advisory board bestående af danske og udenlandske eksperter indenfor eksempelvis byggeri, fremtidsscenarier, teknologi og innovation.
Redaktør