Projektdirektør til byggeriet af Nyt hospital Nordsjælland søges

Afsættet er:
  • Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020, der samler hospitalsfunktionerne i Frederikssund, Helsingør og Hillerød i et helt nyt hospitalsbyggeri udenfor Hillerød
  • Et foreløbigt tilsagn fra Regeringen om Kvalitetsfond-midler på 3,8 mia. kr.
Det betyder:
  • at fremtidens hospital for hele Nordsjællands befolkning skal opføres. Hospitalet bliver 136.000 m2 stort og skal rumme såvel akutte som planlagte aktiviteter indenfor en lang række kirurgiske og medicinske specialer. Udover kliniske aktiviteter skal hospitalet huse forskning på de kliniske områder 
  • planlægning af moderne, effektive og indbydende rammer for behandling af patienter og for de ansattes udførelse af deres opgaver. Til planlægning af hospitalet anvendes den nyeste viden indenfor bl.a. arbejdsgangtilrettelæggelse, helende arkitektur og patientsikkerhed 
  • fremskrivning af eksisterende viden til at forudse og udfylde de krav, som samfundet i fremtiden vil stille til sundhed og hospitaler. Det gælder indenfor økonomisk og teknisk styring. Også omkring bl.a. kliniske funktioner, logistik, diagnostik og IT- og medico forestår stor udvikling, der skal integreres i projektets planlægning
Projektdirektøren skal - i tæt samspil med en strategisk og udviklingsorienteret Hospitalsdirektion i Nord - på overbevisende professionelt niveau kunne sikre:
  • detaljeret organisering og planlægning af det fremtidige hospital og hospitalsbyggeri
  • optimering af hospitalets logistik og skalering med afsæt i de bærende principper for projektet og gennem tætte samspil mellem organisation, sundheds- og byggefaglighed
  • effektive, sikre processer og projektforløb af høj kvalitet og med excellente resultater
  • varetagelse af bygherreopgaver, herunder udbudsteknisk, økonomisk og byggefaglig styring
Yderligere oplysninger hos chefkonsulent hos Lundgaard Konsulenterne Malene Hansen på 2339 3317 eller hospitalsdirektør Suzanne Aaholm, Hillerød Hospital, på 2912 2220.

Ansøgningen, mærket projektdirektør Nordsjælland, skal være modtaget på post@lundgaard-konsulenterne.dk snarest muligt og senest den 12. september 2011 kl. 9.00.
Redaktør