Projektstyregruppen i gang

Projektstyregruppen holdt 20. juni det første møde. Gruppens opgave vil være at sikre videndeling på tværs og fungere som sparringspartner for projektgruppens arbejde med Brugerproces 2012 og projektkonkurrencen om det nye hospital.
 
20. juni holdt projektstyregruppen for Nyt Hospital Nordsjælland sit første møde og dermed er gruppens arbejde med at følge Nyt Hospital Nordsjællands arbejde med Brugerproces 2012 og projektkonkurrencen skudt i gang. Gruppen skal  bidrage med erfaring og viden til Brugerproces 2012 og det materiale der skal produceres til projektkonkurrencen om det nye hospital.

Projektstyregruppen er sammensat af en række ressourcepersoner fra forskellige funktioner. Målet er at gruppens tværgående sammensætning vil bidrage med forskellige faglige og erfaringsmæssige kvaliteter og fungere som en aktiv og kritisk sparringspartner for projektorganisation Nyt Hospital Nordsjælland.

En af de vigtigste temaer på første møde var,  at vi skal sikre, at det nye hospital bliver fleksibelt – ”bare vi kan flytte væggene så skal det nok gå” lød røsterne. Første møde bliver fulgt op af en række møder henover sommeren, hvor fokus vil være på at give input på den rapport der bliver lavet om Brugerproces 2012.

Se bilag under ”vil du vide mere” for at få et indblik i projektstyregruppens sammensætning og mandat.
Redaktør