Regneark skaber scenarier for nyt hospital

Beregningerne skal skabe grundlag for projektkonkurrencen om det nye hospital

Sådan virker regnearket

Regnearket – også kaldet ”simuleringsmodellen” - er med til at belyse forholdet mellem funktioner og areal på det nye hospital. Samtidig skal det hjælpe med at holde styr på, at der ikke planlægges flere m2, end der er råd til. Alt afhængig af, hvad man taster ind i de cirka 500 felter, viser modellen forskellige scenarier for udnyttelsen af de ca. 136.000 m2, som det nye hospital må fylde. Funktioner, arealstandarder og m2 priser er eksempler på nogle af de ting modellen skal fodres med, for kunne belyse forskellige scenarier for det nye hospital.

De ”nemme” felter

Nogle af modellens felter er relativt simple at udfylde. F.eks. findes der faste standarder for, hvor mange m2 en sengestue skal fylde, således tastes 35 m2 ind i modellen.

De ”svære” felter”

Andre felter er lidt sværere at udfylde. F.eks. findes der mange forskellige måder at tilberede og servere mad på. De har forskelligt ressourcetræk og bruger arealerne forskelligt. På samme måde kan distribution af tøj og varer gøres med forskellige metoder, der har forskelligt arealforbrug.
Vælger man et koncept, der fylder mange m2, har det konsekvenser for de andre funktioner.

Ikke så meget at se på endnu

Simuleringsmodellen er bygget op omkring en række skemaer og formler i et Excel-ark. En ”rigtig” model af hospitalet må man vente på, til der har været afholdt projektkonkurrence om det nye hospital. Projektkonkurrencen bliver udskrevet i 2012.


 

Redaktør