Tid til sparring: Kom med ideer til hverdagen på det nye hospital

​Kirurgisk Afdeling havde inviteret Nyt Hospital Nordsjællands udviklingsafdeling til temadag, og det er der kommet en masse gode ideer og faglig sparring ud af. 

Vent...

30 medarbejdere fra Kirurgisk Afdeling tog et kig ind i fremtiden, da de på en temadag sammen arbejdede med at nytænke fremtidens arbejdsgange, teamopbygning og patientforløb i det nye byggeri.

Dagen blev indledt med et oplæg holdt af NHN Udviklings konsulenter. De beskrev det kommende hospitals fysiske rammer og fokuserede især på Kirurgisk Afdelings nye sengeområde, hvor alle sengeafsnit kommer til at ligge på ét plan i modsætning til det nuværende Nordsjællands Hospital.

På tværs af fag​ligheder

Temadagen skulle ikke kun involvere medarbejderne i at tilrettelægge arbejdsgangene på det nye hospital på et tidligt tidspunkt. Den skulle også bruges til at sparre på tværs af fagligheder og gøre både personalet og NHN Udviklings konsulenter klogere på klinikkens behov i forhold til den nye bygnings rammer. 

Resultatet blev en god opstart af organiseringen af arbejdsgangene i det nye sengeområde – der bliver kaldt for en sengeslange, fordi etagen har en blød, kurvet form som en slange.

​Book et oplæg​ på din afdeling

Hvis I på din afdeling kunne tænke jer at høre mere om det nye hospital, så skriv til Sundhedsfaglig Programchef Pernille Olsbro Adamsen, pernille.olsbro.adamsen@regionh.dk.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor