Tilbud på funktionsplanlægning og bygherrerådgivning er evalueret

Projektorganisationen for Nyt Hospital Nordsjælland har nu afsluttet evalueringen af tilbud vedrørende EU-udbuddene af funktionsplanlægning og bygherrerådgivning.

Evalueringen viste, at Lohfert & Lohfert har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vedrørende Funktionsplanlægning og at COWI (med Aarhus Arkitekterne som underrådgivere) har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vedrørende Bygherrerådgivning for Nyt Hospital Nordsjælland.

Projektorganisationen har den 16. maj 2011 underrettet tilbudsgiverne om resultatet af evalueringen.

Det er hensigten at indgå kontrakter med de to udbudsvindere efter udløb af standstill (klagefrist) den 30. maj 2011.

 

 

Redaktør