Udbudsstrategien for det nye hospital er klar

Den næste fase af hospitalsbyggeriet venter.

En udbudsstrategi for Nyt Hospital Nordsjælland(NHN) ligger nu klar og er grundlaget for hospitalsbyggeriet. Strategien er lavet i samarbejde med projektorganisationens totalrådgiver og COWI, og strategien er delt op i tre forskellige faser. Udbudsmodellen er blevet testet på flere entreprenører og er nu endelig.

Den første af de tre faser vil løbe i 2.-3. kvartal af 2018, og den tredje (og sidste fase) forventes afsluttet i 3. kvartal 2019.

"NHNs udbudsmodel er udarbejdet efter en tæt dialog med markedet ved såkaldte tekniske markedsdialoger. NHN satser på sammen med vores rådgivere at etablere et tæt og åbent samarbejde med den kommende hovedentreprenør, så alle parters kompetencer bringes i spil på det rigtige tidspunkt, og så byggeriets risici løbende kan håndteres i fællesskab med en relevant ansvarsfordeling, " siger Sune From, projekt og entreprisechef.

Vil du blive klogere på de forskellige faser og udbudsstrategien? Klik her og læs mere.

Read in English / Læs på engelsk

Redaktør