Tidligere patienter siger ”frys” og kommer med digitale råd

​Nybyggede modeller, der skaber fremtidens ambulante rum og sengestuer, har dannet scene for flere workshops med både ansatte fra Nordsjællands Hospital og tidligere patienter og pårørende.

​Hvordan kommer fremtidens ambulante rum og sengestuer til at se ud? Og hvordan kan digitale redskaber forbedre oplevelsen for patienterne? De to spørgsmål er der kommet mange svar på i mock-up-rum, der både er dimensioneret til at vise kommende sengestuer og ambulante rum på Nyt Hospital Nordsjælland.

Når fremtidens hospital udvikles og planlægges, er input fra både tidligere patienter og pårørende samt nuværende medarbejdere på Nordsjællands Hospital nemlig afgørende. Derfor er der for nyligt afviklet workshops med de to grupper med to formål.

De digitale muligheder

22 personer, der var tidligere patienter og pårørende, fik hver et rødt kort. Ikke for at kunne udvise nogen men for at afbryde en gennemspilning af en stuegang med medarbejdere fra Nyt Hospital Nordsjælland som skuespillere. Formålet var, at borgerne kunne bryde ind og komme med forslag til at forbedre situationen ved at bruge digitale værktøjer som tablets, telefoner, skærme eller noget helt fjerde.

Frys, stod der på kortene, og de blev brugt flittigt til at komme med indspark fra tidligere patienter, der fortalte om egne forløb og egne ideer til, hvordan informationen til patienten kan blive bedre.

Læs mere: Det nye hospital kommer tættere på

Workshoppen kom der mange gode forslag ud af, og den indebar også, at deltagerne kunne fortælle om deres generelle forventninger og bekymringer med det nye hospital.

"Det har været rigtig, rigtig sjovt, det har været et underholdende panel, men der var også meget seriøsitet i det, så det har været en god eftermiddag, " siger Birgit Vestergaard, der er tidligere patient og har arbejdet som hospitalslaborant.


Birgit Vestergaard(th.) giver råd til workshoppen. Foto: Nikolaj Albrectsen

Den næste generation er klar

Blandt forslagene var at digitalisere journalerne så tidligt som muligt i forløbet. De gode bud hænger sammen med spørgeskemaundersøgelser, hvor tidligere patienter giver svar på spørgsmål om blandt andet digitale værktøjer. Undersøgelsen viste, at størstedelen af patienterne gerne ville kunne følge deres ventetid på en skærm, have adgang til wifi og have mulighed for at forlade venteområdet. Alle sammen pointer, der nu arbejdes videre med i planlægningen af hospitalet.

Læs mere: "Personalet vægter de praktiske hensyn"

Og netop det digitale aspekt, tror Birgit Vestergaard på, bliver vigtigt på fremtidens hospital.

"De næste og min generation er allerede godt i gang med det og kan ikke leve uden at få alting på deres SMS eller mail, så jeg tror, folk er meget, meget parat til at bruge det. Derfor er det en god ting, men der må også gerne være noget papir, man kan få i hånden, " siger Birgit Vestergaard.

"Hvor skal lampen sidde?"

Den nybyggede model af det ambulante rum dannede rammen for en workshop med ansatte fra Nordsjællands Hospital, der blev præsenteret for 1-1-udgaven af, hvordan ambulatorierum kommer til at se ud på det nye hospital. Her gav de  vigtige input til indretningen af rummet - alt lige fra hvor computeren skal stå, til på hvilken væg lampen over sengen skal være.

Det gav projektets arkitekter gode råd til det kommende arbejde med indretningen. Og det var også en god oplevelse for de kliniske medarbejdere fra Nordsjællands Hospital, der var mødt op:

"Jeg synes, det er gået rigtig godt til trods for vores mange store, forskellige ønsker i forhold til de forskellige specialer," siger Debora Bodekær Rasmussen, afdelingssygeplejerske på Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H på Nordsjællands Hospital.

For hende er det vigtigt at deltage i workshops som den, så hun kan byde ind med sin erfaring og præge det kommende hospital.

"Det er vigtigt, vi får nogle gode stuer. Så personalet ikke kommer til mig bagefter og siger: 'Det her kan vi ikke bruge til noget, de er for små eller for store'", siger hun.

Vil du se videoer fra de to workshops? Så oplev dem på Nyt Hospital Nordsjællands Facebookside.


Redaktør