​​​​​​​​​

Spørgsmål og svar om Nyt Hospital Nordsjælland

​Vi modtager ofte den samme type spørgsmål om projektet. Derfor har vi samlet nogle af vores svar på dem her. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er andet, du vil vide.

Det færdige hospitalHvor sto​​​rt bliver det nye hospital​?

Nyt Hospital Nordsjælland bliver 123.000 m  stort inklusiv kælder med 570 ensengsstuer.
Hvor mange patienter regner man med at be​handle om året, når hospitalet​​ står færdigt?​​

Det forventes, at det nye Nordsjællands Hospital årligt vil modtage og behandle omkring 500.000 patienter i hospitalets ambulatorier og dagafsnit. Hospitalet skal tage imod 70.000 akutte patienter.

Læs mere om omtageområdet, patienterne med mere her.
Hvor mange og hvem skal bruge hospitalet, når det er færdigt? 

Nyt Hospital Nordsjællands optageområde er defineret i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og dækker planområde Nord, som består af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner. For øre-, næse- og halssygdomme er der et udvidet optageområde, som også omfatter planområde Midt - svarende til et optageområde på knap 750.000 borgere
​Bliver der n​​ok parkeringspladser​​?

Der planlægges 2.000 parkeringspladser ved det nye hospital mod 1.700 i dag. Derudover kommer der en helt ny togstation, Favrholm, 600 m fra hospitalet.​​Kommer der et produktionskøkken på det nye hospital?

Byggeprojektet indeholder ikke et produktionskøkken, hvor alt mad helt for bunden af, (med slagterafdeling og bageri etc.), men vi får et over 1200 kvadratmeter stort modtagekøkken, hvorfra vi både kan sluttilberede og anrette mad, så vi kan tilbyde den rigtige forplejning til patienterne. Man kan sammenligne det med måltidskasser, som de fleste kender. På samme måde vil køkkenet få fortilberedte retter og råvarer, som skal færdigbehandles og anrettes. 

Der arbejder forsat i Regionsrådet for at få tilsagn til et produktionskøkken. 
Bliver det ikke dyrt med ensengsstuer?

Ensengsstuer indføres generelt på nyere hospitalsbyggerier i Danmark for at øge patientsikkerheden og komforten i forbindelse med en indlæggelse. De kan desuden reducere risikoen for smitte, infektioner og fald i forbindelse med hospitalsophold. Samlet set forventes ensengsstuerne ikke at medføre øgede udgifter på driften. ​Kommer der en skadestue?

Jo der kommer en skadestue, ligesom der er på Nordsjællands Hospital. Det hedder Akutmodtagelsen, og den modtager alle de akutte patienter i Nordsjælland. Denne afdeling erstatter de tidligere skadestuer og modtagefunktioner.Kommer der en helikopterlandingsplads?

​En helikopterlandingsplads indgår p.t. ikke i Region Hovedstadens planer for hospitalet. Men Nyt Hospital Nordsjælland har reserveret en plads på grunden, så der er mulighed for at anlægge en i fremtiden, hvis det bliver aktuelt.​
Hvordan kommer man ud til det nye hospital med offentlig transport?

Den offentlige transport bliver udvidet, så det bliver let at komme til og fra det nye hospital. Der bygges en ny togstation til både S-toget og lokalbanen 600 m fra hospitalet. 

Læs mere om Favrholm station​Byggeriet​


Hvornår er hospitalet færdigbygget?

Opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland er nu gået i gang efter, at Region Hovedstaden i december 2019 underskrev den endelige kontrakt med NCC Danmark som hovedentreprenør for byggeriet. NCC Danmark forventer. at hospitalet er færdigt i 2025.​Må man besøge byggeriet?

Ja, det må man helt bestemt. Hvis du/I kunne tænke jer at besøge byggepladsen og besøgscentret til f.eks. en temadag på jeres arbejde, så skriv til Nyt Hospital Nordsjællands besøgscenter​nhnbesoegscenter.center-for-ejendomme@regionh.nhnbesoegscenter.center-for-ejendomme@regionh.dnhnbesoegscenter.center-for-ejendomme@regionh.dkBliver det et bæredygtigt byggeri?

Ja, bæredygtighed er et væsentligt tema for vores politikere, og derfor er der også tænkt grøn energi og bæredygtige løsninger ind i byggeriet.​Hvordan er Nyt Hospital Nordsjælland finansieret?

Regionerne bygger i disse år en række nye hospitaler. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet. 16 af de nye hospitaler bliver bygget med tilskud fra den statslige kvalitetsfond. Du kan se en oversigt over hospitalsbyggerier i
her. 
. De kaldes derfor også for ”kvalitetsfondsbyggerier”. Derudover består finansieringen af Nyt Hospital Nordsjælland af en regional finansiering.​Hvorfor er byggeriet økonomisk udfordret?

Hele branchen og alle projekter er som resten af verden påvirket af uroligheder i verden, krigen i Ukraine, inflationen og de stigende priser. Derudover er budgettet presset af andre ydre omstændigheder som mangel på kvalificeret arbejdskraft, de stigende priser på byggematerialer og forsinkelser af leverancer. 
Hvor bliver der sparet? Og hvilke konsekvenser får det?

Der er arbejdet hårdt på at gøre budgetudfordringen så lille som muligt ved at finde justeringer i blandt andet byggeriet, som hverken går ud over den grundlæggende idé, patienternes oplevelse eller personalets arbejdsmiljø. ​

Der fundet besparelser ved for eksempel at udskifte nogle byggematerialer med en billigere variant, som stadig skaber ramme om et godt arbejdsmiljø, lever op til arkitektonisk kvalitet og bygbarhed. 

Eksempler på besparelser

For eksempel bliver facaderne stadig beklædt med trælammeler, men i stedet for cedertræ bliver det med en billigere skandinavisk såkaldt thermowood, der er varmebehandlet og dermed kan stå ubehandlet og patinere smukt til gråt.

Også indendørs findes den nordiske tone, hvor trælofter og trælameller på væggene bevares. Men flere steder erstattes trægulve med linoleumsgulve, der holdes i lyse og varme toner som træet. 

En yderligere besparelse er fundet ved at bruge flere standardløsninger, når det gælder belysningsarmaturer. Også når det gælder elevatorindretningen, er man gået fra en skræddersyet løsning til en standardiseret indretning. ​Planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland


Hvordan drager Nyt Hospital Nordsjælland nytte af de andre store hospitalsbyggerier i resten af landet?

Vi opsamler konstant viden fra hospitalsbyggerier både inden for og uden for Danmarks grænser. I Danmark er der nedsat en række mødefora som løbende mødes og udveksler viden. Danske Regioner har i samarbejde med regionerne i Danmark udpeget 10 pejlemærker, som der løbende arbejdes med og deles viden om. Derudover er der direkte kontakt mellem flere af projektorganisationerne på projektlederniveau og chefniveau.

Godtsygehusbyggeri.dk og andre netværk sikrer endvidere en stor videndeling på tværs af projekterne.
Hvor skal hospit​​a​let ligge? ​​

​Hospitalet bliver bygget sydvest for Hillerød ved Overdrevsvejen. Hospitalet bliver centrum i en ny bydel, Favrholm, som Hillerød Kommune planlægger i området.

Du kan læse mere om Favrholm på Hillerød Kommunes hjemmeside.
Hvorfor skal alle ​​​hospitalsbyggeprojekterne være forskellige?

​Projekterne er forskellige, fordi de ligger i forskellige dele af landet og har forskellige bindinger i forhold til omgivelserne. Nogle af byggerierne er såkaldte barmarksbyggerier, mens andre er tilbygninger til eksisterende hospitaler. Endvidere løser de vidt forskellige opgaver, der stiller forskellige krav til rammerne.


Bliver hospitalet bygget ovenpå mosejord?

Hospitalet bliver bygget ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Grunden grænser op til Saltpetermosen. Jordbundsforholdene på den grund, hvor hospitalet er ved at blive bygget er blevet grundigt undersøgt, og byggefeltet er blevet indrettet efter de områder på grunden, hvor jordbunden er mest velegnet til byggeri.​Skal hospitalet ligge på den gamle losseplads?

Nej, hospitalet bliver ikke bygget ovenpå en gammel losseplads. Den nedlagte losseplads ligger nordøst for den grund, hvor hospitalet er ved at blive bygget.
Hvad sker der med de gamle bygninger, i Hillerød?

Der er endnu ingen planer for, hvad der skal ske med de gamle bygninger, men da de ligger centralt i Hillerød er anvendelsesmulighederne mange.​​
Redaktør