​​

Spørgsmål og svar

​Bliver det belastende at bo tæt på byggeriet?

Det er et stort byggeri. Derfor kan vi nok ikke undgå, at man oplever støj, hvis man bor tæt på Overdrevsvejen. Det gælder især i perioden fra februar til maj (ca. uge 7-21), hvor vi rammer pæle i jorden, men også frem til september, hvor vi graver ud og sætter ankre ned (ca. uge 12-38).

Men vi bestræber os naturligvis på at være gode naboer, og vi planlægger håndværkernes støjende arbejdstid inden for tidsrummet 7-18 på hverdage. Vi har desuden forsøgt at lægge det arbejde, der støjer mest, uden om sommeren, hvor mange ønsker at opholde sig i haven.

Hvordan sikrer I, at beboerområdet ikke bliver belastet af trafik?

Der vil i perioder være tæt trafik og støj fra tunge køretøjer på Overdrevsvejen, som primært kommer fra Hillerødmotorvejen, men håndværkerne og leverandørerne har fået strenge instrukser om ikke at benytte sideveje. Ved hjælp af en digital leverancekalender skaber vi desuden overblik over leverancer, så vi ikke overstiger kapaciteten på indfaldsveje og lyskryds, som kan skabe trafikale gener i området.

Hvor længe larmer I?

Der er tale om et stort, komplekst byggeri, som vi forventer strækker sig frem til slutningen af 2023. Vi gør, hvad vi kan for at være gode naboer, og byggeriet vil støje mest i den indledende byggefase, som vi forventer strækker sig frem til udgangen af 2020.

Hvornår er byggeriet færdigt?

Byggeriet startede i december 2019 og vores hovedentreprenør NCC har vurderet, at det tager ca. fire år at bygge hospitalet. Derefter skal bygningen gøres klar til indflytning. Her har vi den fordel, at vi løbende kan lære af erfaringerne fra de andre hospitalsbyggerier ift., hvor lang indkøring personalet har behov for. Særligt kan vi lære af de andre hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden, da vi bruger de samme systemer for it og logistik.

Hvordan håndterer I støv, hvis vi får en tør sommer?

I tørre perioder vil vi løbende vande grus- og byggepladsveje for at minimere støvgener fra byggepladsen. 

Hvordan kommer I af med vandet ude på grunden?

Vi planlægger et nyt system for afvanding henover udførelsesperioden så den eksisterende afvanding mod Pøle og Havelse Å opretholdes.

Hvor finder jeg flere informationer om byggeriet?

I kan løbende finde informationer om byggeriet på vores hjemmeside. Derudover har Nyt Hospital Nordsjælland en profil på Facebook, LinkedIn og Instagram.​

Har du flere spørgsmål?

Generelle spørgsmål til byggeriet kan stilles til kommunikationsko​nsulent Laura Gade-Rasmussen (send email)  / Tlf. 61 46 04 44.​
Specifikke spørgsmål til hvad der sker her og nu på pladsen kan stilles til byggechef Ole Kongsbak  (send email) / Tlf. 51 36 07 17.

Redaktør