App giver tiden tilbage til patienter og personale

​Forestil dig at du på fremtidens hospital ikke er bundet til hospitalets venteværelse, men at du via en app får mulighed for at forberede dig på samtalen med lægen, gå en tur udenfor eller købe noget at spise – uden at du mister din plads i køen.

Det scenarie er et innovationsprojekt fra Nyt Hospital Nordsjælland i øjeblikket ved at gøre til virkelighed. I samarbejde med Øre-Næse-Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital har vi udviklet og testet en særlig Venteapp med input fra patienter såvel som personale. App'en er en prototype, som vil blive videreudviklet løbende, men de foreløbige resultater viser allerede nu vejen for fremtidens hospitalsvæsen, da løsningen har reduceret ventetiden, sikret langt bedre information til patienter og pårørende og sparet afdelingen for over 80 pct. af den tid, de før brugte på for-samtaler.

Teknologien erstatter ikke det personlige møde, men understøtter kontakten med sygeplejersken eller lægen og sikrer dermed, at alle patienter får den samme information. App'en medfører på den måde både en tidsbesparelse for personalet og giver en højere patienttilfredshed. 70 pct. af testgruppen har oplevet en forbedring af oplevelsen af ventetid. Sygeplejersken sparer i gennemsnit 10,5 minutter pr. patient ved brug af løsningen. ​

 

Citater til brug i pressen:

"Det interessante er her, at vi både sænker ventetiden ved at skabe mere effektive arbejdsgange og samtidigt gør den uundgåelige ventetid så behagelig som mulig. Vi ved, at den passive ventetid, hvor man er lænket til stolen er den værste. Derudover kan vi med vores indsats sikre, at patienten er klædt på til samtalen med lægen, så de også får spurgt om de ting, der fylder og er vigtige for dem," siger Susanne Tonnesen, der er projektleder for innovation på Nyt Hospital Nordsjælland.

"Patienterne har taget godt imod app'en. De er glade for at kunne følge med i ventetiden. De engagerer sig i eget forløb og føler sig bedre forberedt og mere ligeværdige, når de møder lægen og sygeplejersken," siger Louise Z. Jensen, der er afdelingssygeplejerske på Nordsjællands Hospital.

Næste skridt er at tage projektet videre til andre afdelinger.

Det gælder generelt for Nyt Hospital Nordsjællands innovationsprojekter, at de hele tiden skal udfordre det eksisterende system for at sikre den bedst mulige løsning til brug i fremtidens hospital i Hillerød. ​


Baggrund:

Hvorfor ventetid i bevægelse?

Projektet ventetid i bevægelse er en del af et offentligt-privat samarbejde (OPI) mellem innovationsteamet på Nyt Hospital Nordsjælland, Nordsjællands Hospital og servicedesignere fra konsulenthuset Innoba samt  Viscom, som har udviklet den første prototype. Arbejdet har bl.a. handlet om at undersøge, om ventetid altid opfattes negativt. En række patienter fik et såkaldt "vente-kit" med hjem og tog billeder af deres hverdag og førte bl.a. dagbog for at formidle, hvordan de oplevede mødet med afdelingen før, under og efter besøg. Der blev også gennemført observationer i afdelingen og uddelt spørgekort i venteværelset. Det viste sig, at oplevelsen af ventetid for patienter og pårørende handlede mere om det samlede møde med afdelingen end om, hvor længe de konkret skulle vente. Samtidig var der et stort behov for bedre information og kommunikation til patienterne om behandlingsforløbet. 

Den gode venteoplevelse ifølge patienterne:
1.      Jeg føler mig tryg og informeret
2.      Den personlige kontakt: Jeg møder et menneske
3.      Jeg ved hvor længe, jeg skal vente og hvorfor
4.      Jeg har mulighed for at udnytte ventetiden til andre ting
5.      Jeg ved, hvad der kommer til at ske - i alle faser af mit forløb
6.      Jeg ved, hvad jeg skal, og personalet ved, at jeg har gjort det
7.      De fysiske rammer virker professionelle, rene og behagelige
8.      Jeg forstår ændringer, hvilke, hvor længe, hvorfor og betydning
9.      Tiden er min, og jeg kan disponere frit
10.   Mit samlede møde med afdelingen er positivt
(Kilde: Innoba)


For yderligere information kontakt:

Ann-Marie Olsson, kommunikationsansvarlig
Tlf.: +45 28 12 34 44
Send mail

Redaktør