Lodsejere indgår købsaftale

​Fire ud af seks lodsejere har valgt at takke ja til en frivillig aftale med Nyt Hospital Nordsjælland om overtagelse af byggegrunden

​Nyt Hospital Nordsjælland har gennem seks måneder drøftet muligheden for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de seks lodsejere, som har ejendomme på hospitalsområdet. Fire lodsejere har accepteret at indgå en købsaftale, mens to har afslået.

På den baggrund har Hillerød Kommunes Byråd den 21. december 2016 besluttet at igangsætte ekspropriation af to ejendomme. 

Lov om offentlige veje

Ekspropriationen gennemføres efter lov om offentlige veje, kapitel 10 og med henblik på realisering af Lokalplan nr. 408 for Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm, som er vedtaget af Hillerød Kommunes Byråd den 26. oktober 2016 og offentliggjort på Hillerod.dk den 8. november 2016.

På mødet den 21. december 2016 har Byrådet også besluttet at godkende de fire frivillige aftaler som er indgået på ekspropriationslignende vilkår - herunder at disse træder i stedet for en egentlig ekspropriation.

Se mere her: https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/2017/ekspropriation-til-nyt-hospital-nordsjaelland-%C3%A5stedsforretning/

Redaktør