Refleksion på fremtidens hospital

​Der har i pressen været interesse for, hvordan fremtidens refleksion- eller kirkerum bliver på de kommende hospitaler. På det nye hospital i Nordsjælland lægger vi op til, at alle trosretninger skal kunne rummes

Konkret arbejder vi på at etablere to rum, hvor der kan foregå religiøse handlinger eller fordybelse efter behov. Det ene rum er det, vi kalder et refleksionsrum. 

Det vil blive anlagt som en lys pavillon i hospitalets taghave og har plads til ca. 25 mennesker. Det andet rum er kapelet, som fortrinsvis vil blive brugt til bisættelser, men der er rig mulighed for yderligere anvendelse af rummet, så vi sikrer brugen af de forholdsvis mange kvadratmetre, der ligger her.

Værdig og æstetisk ramme

Kapellet bliver placeret som en del af bygningen med direkte adgang udefra og får smuk udsigt over det omkringliggende landskab. Både refleksionsrum og kapel vil blive en særdeles værdig ramme for fordybelse og højtidelighed. Religiøse symboler kan indgå i disse rum efter behov og tilsvarende fjernes og erstattes med andre efter behov. Rummene vil blive udsmykket med kunst under hensyn til den samlede strategi for hele hospitalet, så vi sikrer harmoniske overgange og de enkelte områders helt særlige behov.

Mest muligt sker hos patienten

Det gennemsyrer hospitalsbyggeriet, at vi optimerer de forskellige rum, så vi sikrer, at vi bruger pladsen bedst muligt - til forskellige formål på forskellige tidspunkter af døgnet.

I overvejelserne omkring anvendelse og placering af de to rum indgår overvejelserne om, at indlagte patienter kommer til at få deres egen sengestue, når de er indlagt og forventes at være mere syge end i dag. Dermed vil de i mindre grad være i stand til at anvende faciliteter, som ligger væk fra sengeområderne.

Mest muligt skal derfor kunne foregå hos patienten. Det åbner op for fx casting af gudstjenester på patienternes forskellige elektroniske platforme. 

Redaktør