”Den bedste hjælp er, at det er let og enkelt”

En række handicap-organisationer og politisk følgegruppe har netop fået præsenteret projektets arbejde med at gøre hospitalet tilgængeligt for alle

​På gæstelisten var en række handicaporganisationer samt medlemmer af politisk følgegruppe. Her ses Torben Kjær, medlem af den politiske følgegruppe (Ø)  og Mette Stokholm, arkitekt ved Nyt Hospital Nordsjælland, der fortalte om tilgængelighed på workshoppen i sidste uge.

”Den bedste hjælp er, at det er let og enkelt.” 

Sådan sagde en af de svagtseende patienter på en netop afholdt workshop, der kastede lys over det nye hospitals arbejde med tilgængelighed. 

Hospitalets arkitekter fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter forklarede designprincipperne, ligesom deltagerne fik mulighed for at komme med gode ideer og observationer ifht. hospitalets tilgængelighed set fra forskellige patientperspektiver.

Det er en helt grundlæggende del af filosofien med det nye hospital i Nordsjælland, at det skal være sikkert og imødekommende for alle.

På workshoppen blev der bl.a. talt om krav og normer på de forskellige områder i hospitalet.
Dagen blev afsluttet med, at deltagerne formulerede hhv. en bekymring og en forventning til det nye hospital.  Disse bekymringer og forventninger vil sammen med de øvrige gode inputs indgå i rådgivernes videre arbejde i den såkaldte hovedprojektfase.

Det imødekommende og sikre hospital

Civilingeniør Søren Ginnerup fra Statens Byggeforskningsinstitut var til stede og sagde bl.a. om projektet, som han har gransket for Nyt Hospital Nordsjælland:
”Der er som bekendt mange behov at tage hensyn til på et hospital. Er det let at finde rundt i firkløveren, kan man spørge? Det vigtigste når vi svarer på det er, at vi tager de store briller på og ser på om hospitalet har et logisk og enkelt layout. At bygherre stiller de gode spørgsmål – hvad skal der til for, at det bliver let og forståeligt at finde vej? Det må jeg sige, at man har arbejdet bevidst med her. Principperne omkring det imødekommende og sikre hospital giver nogle meget fine forløb. Trapperne i projektet er generelt godt løst. Der er nogle enkelte udfordringer, som der er i øjeblikket kigges på. Samlet må jeg sige, at der er arbejdet fornuftigt med tingene,” sagde han bl.a.
På mødet blev der også diskuteret handicapparkeringspladser, trappetyper, mulighed for en særlig handicapvenlig app, der kan understøtte wayfinding, adskillelse af hårde og bløde trafikanter - herunder cykler og gående - ved hospitalets indgangsveje.

"Den bedste hjælp for folk er, at det er let og enkelt," som en af deltagerne gjorde opmærksom på. En pointe, der i øvrigt også gælder personale, pårørende og medarbejderes oplevelser af hospitalets tilgængelighed. Disse aspekter vil der bliver arbejdet videre med.

Blinde har brug for at føle sig frem

Der kom på mødet flere gode ideer fra deltagerne. Der var bl.a. et ønske om, at blinde og svagtseende fysisk kan mærke ved trapper og elevatorer, hvilken etage de er på.  De mere taktile elementer ifht. wayfinding er utroligt vigtige, lød det fra flere af deltagerne, ligesom det at kunne få en hjælpende hånd ved modtagelsen. Relevante betragtninger som der nu vil blive arbejdet videre med i de kommende faser.
Der blev også talt om behovet for nye typer parkeringspladser tæt på indgangene, hvor særlige patientgrupper kan holde – også uden handicapskilt.
Fra projektets arkitektside viste Troels Lysgaard-Hansen og Simon Pihl fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter de seneste tegninger og overvejelser, bl.a. af området omkring hovedindgangen, røntgen og sengestuer foruden hvordan tilgængelighed er tænkt ind steder, hvor patienter, pårørende og medarbejdere færdes herunder i detaljer som døre, venteområder og gangarealer.

Til sidst fik alle deltagerne en tur i projektets VR-Studie, hvor Nyt Hospital Nordsjællands arkitekt Mette Stokholm gav indblik i arbejdet og de konkrete løsninger.
 
I den kommende fase vil arbejdet med wayfinding og tilgængelighed på de forskellige områder blive yderligere konkretiseret.
 
Nyt Hospital Nordsjælland takker for fremmødet og de gode ideer.
Redaktør