Akutlægebiler

Akutberedskabet råder over 5 akutlægebiler, bemandet med en akutlæge og paramediciner. Læs mere om akutlægebilerne her.

Akutlægebilerne yder støtte til ambulancetjenesten​​ 

Regionens akutlægebiler er den mest avancerede del af den præhospitale indsats og yder støtte til ambulancetjenesten samt yder avanceret lægelig behandling præhospitalt ved akutte livstruende tilstande.

Akutlægebilerne drives af Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed ejer og driver selv regionens akutlægebiler. Der er i alt fem akutlægebiler, hvoraf de tre er døgndækkende.

I hvilke tilfælde bruges akutlægebil​​

Akutlægebilerne tilkaldes til akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig avanceret behandling og lægelig vurdering skønnes at have betydning, såsom:  Hjertestop, akut hjertesygdom, svær og livstruende tilskadekomst fx ved trafikulykker og akut bevidstløshed.

Placering​

Alle akutlægebiler kan disponeres til opgaver i hele regionens geografi, men den enkelte akutlægebil har en fast base, hvorfra udrykning foregår:

  • To akutlægebiler har base på Hoved-brandstationen København og dækker primært området omkring København.
  • Én akutlægebil er placeret på Hvidovre Hospital og dækker primært den sydlige del af regionen. 
  • Én akutlægebil er placeret i relation til Herlev Hospital og dækker primært den midterste del af regionen. 
  • Én akutlægebil er placeret på Hillerød Hospital og dækker primært den nordlige del af regionen.

Personale​​​

Personalet på akutlægebilerne udgøres af speciallæger i anæstesiologi og en rutineret ambulancebehandler eller en paramediciner. Lægen er har stor erfaring i vurdering og behandling af kritisk syge  patienter og arbejder inden for akutområdet på et af regionens hospitaler, hvor daglig rutine dermed kan opretholdes.

Redaktør