Psykiatrisk Akutberedskab

​Det Psykiatriske Akutberedskabs hovedfunktion er at hjælpe borgere med svær psykiatrisk lidelse. Bemærk at denne side er henvendt fagfolk.

Kontakt - kun for fagfolk​​

Involvering af Psykiatrisk Akutberedskab sker, når det lægelige somatiske akutberedskab vurderer behovet. Somatisk læge kontakter Psykiatrisk Akutberedskab via AMK-Vagtcentralen.

Som borger kan du altid ringe 112 ved livstruende sygdom eller 1813, når det ikke er livstruende.

Placering og åbningstid​​

Det Psykiatriske Akutberedskab hører organisatorisk til under Akutberedskabet i enheden Præhospital Akutmedicin.

Det Psykiatriske Akutberedskab opererer i tidsrummet kl. 16 til 08 på hverdage og er døgndækkende i weekender og på helligdage.

Målgrupp​er​

  • Mennesker med akut opstået eller akut forværring af psykotisk angst.
  • Mennesker, der er i svær affekt/har selvmordtanker
  • Pårørende, naboer, socialarbejdere, politi, eller andre som oplever, at et andet menneske har brug for akut psykiatrisk hjælp

Hvad sker der efter henvendelse?​

Al kontakt til det Psykiatriske Akutberedskab sker gennem AMK-Vagtcentralen. Herefter vil den vagthavende psykiater afgøre, hvad der videre skal ske. Fx.:

  • Telefonisk rådgivning af patient og/eller pårørende
  • Udkørsel til patientens opholdssted

Disponering​​

Det psykiatriske akutberedskab kan rykke ud til patienten, når det vurderes nødvendigt. Det psykiatriske akutbredskab blive disponeret fra regionens AMK-Vagtcentral, som også har ansvaret for disponeringen af alle ambulancer og sygetransporter samt akutlægebiler i Region Hovedstaden.

Bemanding​​

Det psykiatriske akutberedskab er bemandet med lægeassistenter (paramedicinere eller erfarne ambulancebehandlere) samt speciallæger i psykiatri.

Redaktør