Akutberedskabets 1-1-2 AMK-Vagtcentral

AMK står for Akut Medicinsk Koordinering. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen modtager de sundhedsfaglige 1-1-2 opkald og koordinerer regionens udrykningskøretøjer.

​​​​​​

Har du brug for øjeblikkelig hjælp ved akut livstruende sygdom eller tilskadekomst i Region Hovedstaden, er det 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der modtager opkaldet.

Enhedens opgaver omfatter blandt andet: 

  • At modtage og rådgive under 1-1-2 opkald om akut livstruende sygdom eller skade 
  • At disponere den samlede indsats og ressourceudnyttelse af regionens udrykningskøretøjer 
  • At koordinere regionens operative beredskab ved større hændelser. 

Kontakt enhedschef for 1-1-2 AMK-Vagtcentralen 

Thomas Emil Hammerum 
Tlf: 38 69 80 00 

Pressekontakt
Pressehenvendelser henvises til Akutberedskabets og regionens pressevagt

Henvendelser med personfølsomme oplysninger
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger (CPR-nr, adresse eller helbredsoplysninger), skal du bruge Digital Post

Kontakt 1-1-2 AMK-Vagtcentralen med Digital PostRedaktør