Om drift af ambulanceberedskab og liggende sygetransport

Ambulancer og liggende sygetransporter disponeres af AMK-Vagtcentralen til opgaver i hele regionen. De enkelte ambulanceberedskaber og sygetransporter er dog som udgangspunkt placeret på baser, som skal sikre en rimelig geografisk fordeling med henblik på korte respons- og servicetider.

​​​

Ambulanceberedskabet 
Disponeres til patienter med akut behandlingsbehov eller til patienter med behov for liggende transport og samtidig behov for overvågning og behandling ved transport til hospital eller mellem hospitaler. Herudover hjælper ambulanceberedskabet med at køre liggende sygetransport (ikke behandlingskrævende patienter) i mindre omfang, når der er behov for dette og der er ambulanceberedskab til rådighed.
Leverandører
Regionen har kontrakt med  to ambulanceleverandører: Falck A/S og Hovedstadens Beredskab I/S. 

Kontrakter
De nuværende kontrakter trådte i kraft per 1. februar 2016 efter udbud, og løber frem til 1. februar 2022.
Kontrakterne er alle indgået som en leverance af driftstid, som regionens vagtcentral frit kan disponeres over til løsning af opgaver i hele regionen. 

Beredskaber
Regionens ambulanceberedskab består af 51 beredskaber med følgende fordeling: 


27 døgnambulancer med fuld døgnaktivitet
9 er døgnambulancer med forventet lav aktivitet
15 er deldøgnsambulancer enten dag eller aften tolv timers aktivitet. 
Der er desuden indrettet 24 reserveambulancer til brug ved vognnedbrud, ved efteruddannelse eller ekstraordinært behov. 

Bemanding
13 af døgnambulancerne er bemandet med en paramediciner og en ambulanceassistent mens de resterende ambulancer er bemandet med en ambulancebehandler og en ambulanceassistent.

Liggende sygetransportenheder
Disponeres til transport af patienter, hvor der ikke er behov for medicinsk overvågning og/eller behandling under transporten. Transporterne foregår som hovedregel mellem patientens bopæl og behandlingssted eller mellem to behandlingssteder.

Leverandører
Regionen har kontrakt med en leverandører af liggende sygetransport: Falck A/S.

Kontrakter
 De nuværende kontrakter trådte i kraft per 1. februar 2016 september 2009 efter udbud, og løber frem til 1. februar 201622.
Kontrakterne er alle indgået som en leverance af driftstid, som regionens vagtcentral frit kan disponeres over til løsning af opgaver i hele regionen. 

Enheder
Regionens har 25 sygetransportenheder med skiftende vagtider (morgen og eftermiddag/aftenvagter).

Bemanding
Alle sygetransportenheder er bemandet med to sygetransportchauffører, der som minimum har uddannelse i førstehjælp, genoplivning og anvendelse af hjertestarter.

Redaktør