Akutberedskabets Præhospital Akutmedicin

Det er Præhospital Akutmedicin, der har ansvaret for Akutberedskabets akutlæger og paramedicinere, der altid står klar til at rykke ud til kritisk syge borgere.
Akutberedskabets akutlæger og paramedicinere rykker ud til kritisk syge borgere, når der er behov for højt kvalificeret og avanceret behandling. 

Præhospital Akutmedicin løfter i samarbejde med Region Hovedstadens akuthospitaler og psykiatri Akutberedskabets specialopgaver, som Præhospital Akutmedicin står for. 

Enhedens medarbejdere varetager en række specialfunktioner for regionens borgere: 
  • Akutlægebil 
  • Psykiatrisk Akutberedskab (Psykiatrisk akutlægebil) 
  • Babylancen – i samarbejde med Rigshospitalets neonatale transporthold 
  • Sociolancen – i samarbejde med Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab 
  • De mobile behandlingspladser 
  • Taktisk Akutmedicin i samarbejde med Københavns Politi 
  • Tjeneste ved den landsdækkende akutlægehelikopterordning – Læs mere på akutlægehelikopterordningens hjemmeside 

Herudover er en af Præhospital Akutmedicins akutlæger altid på vagt til at løfte opgaven som indsatsleder i forbindelse med større hændelser og beredskabssituationer. 


Kontakt Enhedschef for Præhospital Akutmedicin 

Peter A. Berlac 
Mail: akutberedskabet@regionh.dk 
Tlf: 38 69 80 00 

Pressekontakt
Pressehenvendelser henvises til Akutberedskabets og regionens pressevagt

Henvendelser med personfølsomme oplysninger
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger (CPR-nr, adresse eller helbredsoplysninger), skal du bruge Digital Post. 

Kontakt Præhospital Akutmedicin med Digital Post

Log ind på din E-boks med NemID og skriv sikkert og krypteret til os.

Læs mere om Digital Post på borger.dk


Redaktør