Akutberedskabets direktion

​Læs om Akutberedskabets direktion. 


Freddy Lippert

Født 1958, uddannet speciallæge i anæstesiologi,  lektor ved Københavns Universitet. 

Freddy Lippert er direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab.

Freddy Lippert har siden etableringen af Region Hovedstaden arbejdet på ledelsesniveau på regionens akutområde. 

Freddy Lippert har tidligere arbejdet som præhospital leder i Hovedstadens Sygehusfællesskab, og var som overlæge desuden med til at etablere Rigshospitalets Traumecenter.

Download foto i stort format

Trine Mottlau

Født 1959, uddannet jordemoder og har en diplomlederuddannelse for sundhedssektoren. 

Trine Mottlau er vicedirektør for Region Hovedstadens Akutberedskab.

Trine Mottlau kom fra en stilling som hospitalsdirektør ved Aleris-Hamlets Hospitaler i København. 

Trine Mottlau har været leder og hospitalsdirektør i Aleris-Hamlet koncernen siden 2009. 

Før det har Trine Mottlau været management konsulent i det private erhvervsliv og tidligere jordemoderchef på Hillerød Hospital og vicechefjordemoder på Herlev Hospital. 
Redaktør