​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Akutberedskabets organisation

Akutberedskabet består af en direktion og de seks enheder: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, Præhospital Akutmedicin, Akuttelefonen 1813, Sekretariat, HR og Udvikling, Økonomi og Planlægning. Få et overblik med organisationsdiagrammet og læs mere om de enkelte enheders opgaver.