Ris, ros og klager til Akutberedskabet

Læs, hvordan du sender ris, ros og klager til Region Hovedstadens Akutberedskab.

Send ris og ros til Akutberedskabet 

Hvis du vil sende ros eller ris (ikke formel klage), så skriv til os via borger.dk. Hvis vi skal finde din henvendelse, har vi brug for hændelsesdato og cpr. nummer. 


Er du fritaget for at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder, kan du sende et brev: 

Region Hovedstadens Akutberedskab 
Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal 
2750 Ballerup 

Klager over Akutberedskabet 

Som borger kan du skrive en klage, hvis du har haft en dårlig oplevelse med Akutberedskabet. 

Drejer din klage sig om en situation på en akutmodtagelse eller akutklinik, skal du rette din klage direkte til den pågældende afdeling. 


Redaktør