Hvad sker der, når du ringer 1-1-2?

Når du ringer 1-1-2 om akut skade eller sygdom, går dit opkald først til en alarmcentral, derefter til den regionale 1-1-2 AMK-Vagtcentral. Det er herfra, hjælpen sendes ud.

Trin 1: Du ringer 1-1-2 

Når du ringer 1-1-2, modtager alarmcentralen hos enten Hovedstadens Beredskab eller politiet opkaldet. De vurderer, om du har brug for hjælp fra brandvæsnet, politiet eller sundhedsvæsnet. 

Medarbejderen spørger ind til, hvad der er sket, og hvor du er. Hvis du ringer om sygdom eller ulykke, bliver du stillet videre til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. 

Trin 2: Du stilles videre til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen 

AMK står for Akut Medicinsk Koordinationscenter. Hos AMK-Vagtcentralen får du en sygeplejerske eller en paramediciner i røret. Vi kalder dem sundhedsfaglige visitatorer. 
De spørger også ind til, hvad der er sket og den tilskadekomnes eller syges tilstand. Hvis det er muligt, vil den sundhedsfaglige visitator helst tale med den syge eller tilskadekomne selv. Det gør de for at vurdere hvilken hjælp, der er brug for og hvor meget det haster. De skal også have bekræftet, hvor du ringer fra. 

Det sikrer, at du får den rette hjælp, der hvor du er. 

Trin 3: Hjælp og rådgiving 

Hvis det er livstruende 

Ambulancen og eventuelt en akutlægebil sendes ud under samtalen og du bliver rådgivet om, hvad der skal gøres, mens du venter på hjælp. Samtalen fortsætter så længe, der er behov for det. Du er personalets øjne og ører på stedet og de vil støtte dig, så I ved fælles hjælp kan gøre den nødvendige forskel for den syge eller tilskadekomne. 

Hvis det ikke er livstruende 

Nogle gange er det ikke nødvendigt med en ambulance. Så får du rådgivning om, hvad du skal gøre i situationen. Det kan fx være en henvisning til en akutmodtagelse, at se tiden an eller noget helt tredje. 

Hvorfor kan der være ventetid? 

Vi vurderer hele tiden, hvem der har mest brug for hurtig hjælp og prioriterer i udrykningerne. Hvis der er mange syge eller tilskadekomne, kan du derfor godt komme til at vente på ambulancen. 

Både trafikforhold og mere hastende udrykninger kan ændre situationen fra det ene øjeblik til det andet, men vi gør alt for at hjælpe dig hurtigst muligt. 

Hvis du har brug for hjælp, inden ambulancen når frem, får du hjælp over telefonen. 

Redaktør