Hvem tager telefonen på 1-1-2?

Det er sundhedsfaglige visitatorer - sygeplejersker og paramedicinere - der tager telefonen ved 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Dispatcherne disponerer regionens udrykningskøretøjer.

Sundhedsfaglige visitatorer 

Sundhedsfaglige visitatorer er de sygeplejersker og paramedicinere, der tager 1-1-2 AMK-Vagtcentralens telefoner. 

Kommer med solid erfaring 

Vores sundhedsfaglige visitatorer har alle stor erfaring indenfor behandling af akutte patienter i kraft af deres baggrund indenfor akut sygepleje eller arbejdet som paramediciner. 

Introduktion: Styrket erfaring 

Alle nye sundhedsfaglige visitatorer gennemfører vores introduktionsforløb. Kurset tager 5 uger og består af intensiv sidemandsoplæring, sparring med erfarne kolleger, løbende evaluering og opfølgning med nærmeste leder. 

Efterfølgende bliver der jævnligt fulgt op på den enkeltes udvikling og kompetencer. 

Eksempler på værktøjer 

De bliver blandt andet uddannet i en fokuseret spørgeteknik, der sikrer, at visitatoren får et godt grundlag for at vurdere situationen og rådgive dig. Målet er også at du føler dig hørt og så tryg i situationen som mulig. 

Til at støtte sig og dokumentere samtalen bruger de beslutningsværktøjet Dansk Indeks for Akuthjælp. Det er bygget på nationale retningslinjer for akut behandling og bruges af alle alarmcentraler i Danmark. 

Dispatchere 

Hjælp til dig – og den næste i nød 

Når der skal sendes en ambulance, er det dispatcherens opgave at finde det køretøj, der er bedst placeret til at hjælpe dig. Kort sagt er det dispatchernes opgave at sikre borgerne den rette hjælp til rette tid. 

Det gør dispatcheren gennem kommunikation med køretøjernes mandskab, hospitaler, politi, brand og andre samarbejdspartnere. Dispatcherne har det samlede overblik over de transporter, der skal afvikles døgnet rundt. Det kræver et roligt overblik og en evne til at arbejde under pres. 

Dispatcherne har også ansvaret for planlægningen af liggende sygetransporter uden behandling og 1813’s hjemmebesøg i regionen. 

Roligt overblik og logistisk erfaring 

Vores dispatchere har forskellig baggrund og kommer med erfaring fra fx spedition, kørselsledelse, katastrofe og risikomanager og meget andet. De har alle en solid logistisk erfaring. 

Fælles for alle dispatcherne er evnen til at bevare et roligt overblik i en presset situation, hvor informationer og nødvendige beslutninger står i kø. Det er også de egenskaber, de bliver testet i, inden de bliver ansat. 

Grundig sidemandsoplæring 

En ny dispatcher gennemgår 6-8 måneders intensiv sidemandsoplæring og uddannelse. Når de er vel igennem oplæringen tager de selv over, men sparrer med deres kolleger. 

Ansættelse 

Dispatcherne er fastansatte, primært fuldtidsansatte. 

AMK-lægen 

Lægefaglig koordinator og rådgiver 

AMK står for Akut Medicinsk Koordinering. AMK-lægen er den læge, de sundhedsfaglige visitatorer, dispatcherne og mandskabet i køretøjerne kan spørge til råds, når du ringer 1-1-2. 

AMK-lægen fungerer som lægefaglig rådgiver og koordinerer i samarbejde med 1-1-2 AMK-Vagtcentralens vagtleder den præhospitale indsats. AMK-lægen står døgnet rundt klar til: 
  • At rådgive og vejlede vores medarbejdere i køretøjerne og på vagtcentralen. 
  • At sikre en hensigtsmæssig fordeling af patienter til regionens hospitaler 
  • At fungere som regionens beredskabsledelse ved større hændelser sammen med 1-1-2 AMK-Vagtcentralens vagtleder. 

Erfaren anæstesiolog 

Alle AMK-læger er erfarne speciallæger i anæstesiologi. Det betyder, at de er specialister i at behandle kritisk sygedom og tilskadekomst, blandt andet:
  • Genoplivning 
  • At behandle ustabile kredsløb 
  • At sikre luftveje 
  • At smertelindre og bedøve 

Sidemandsoplæring 

Alle nye AMK-læger sidemandsoplæres af en erfaren kollega. Først på medlyt og siden med mere og mere selvstændig varetagelse af funktionen. 

Alle AMK-læger er eller bliver indsatslederuddannet, så de også kan løfte den del af AMK-lægens opgaver. 

AMK-læge og hospitalslæge 

Alle vores AMK-læger er ansat som timelønnede lægekonsulenter. Udover funktionen som AMK-læge gør de også tjeneste i regionens akutlægebiler og arbejder på et af regionens hospitaler.
Redaktør