Akutlægebilerne

Region Hovedstadens 6 akutlægebiler rykker ud til kritisk syge borgere, der har behov for tidlig avanceret behandling.

Funktion: Tidlig avanceret behandling 

Regionen har 6 akutlægebiler: 5 med base på Sjælland, en med base på Bornholm. 

Akutlægebilerne tilkaldes til borgere i akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig avanceret behandling og en læges vurdering skønnes at have betydning, fx ved:
  • Mistanke om hjertestop eller et andet akut hjerteproblem 
  • Mistanke om blodpropper 
  • Svær og livstruende tilskadekomst fx ved trafikulykker 
  • Livstruende medicinske tilstande 
Akutlægebilerne er den mest avancerede del af den præhospitale indsats. 
Mandskabet ombord støtter ambulancetjenesten og yder avanceret lægelig behandling på skadestedet og på vejen til hospitalet. 

Medarbejderne træder også til ved transport af kritisk syge patienter mellem regionens hospitaler. 

Bemanding af Akutlægebilerne 

Akutlægebilerne bemandes med speciallæger i anæstesiologi og en specialuddannet paramediciner. 

Lægen har stor erfaring i vurdering og behandling af kritisk syge patienter og arbejder primært på en af regionens anæstesi- eller intensivafdelinger. Paramedicineren har taget en særlig overbygning, som kvalificerer medarbejderen til samarbejdet med akutlægen. 

Sammen udgør akutlægen og paramedicineren et højt specialiseret team, der udgør en rullende intensiv afdeling. 

Akutlægebilen på Bornholm er bemandet med enten en erfaren sygeplejerske eller en læge, samt en paramediciner. 

Akutlægebilernes udstyr 

Akutlægebilerne fungerer som et supplement til ambulancerne. Bilerne er udstyret, så mandskabet kan yde avanceret livreddende behandling. De har blandt andet et udvidet medicinlager til akut behandling og er udstyret til avanceret luftvejshåndtering. 

Akutlægebilernes baser 

Alle akutlægebiler kan disponeres til opgaver i hele regionens geografi, men den enkelte akutlægebil har en fast base, hvorfra udrykning foregår: 
To akutlægebiler har base på Hoved-brandstationen København og dækker primært området omkring hovedstaden. 
  • Én akutlægebil har base på Hvidovre Hospital og dækker primært den sydlige del af regionen. 
  • Én akutlægebil er placeret i relation til Herlev Hospital og dækker primært den midterste del af regionen. 
  • Én akutlægebil har base på Hillerød Hospital og dækker primært den nordlige del af regionen. 
  • Én akutlægebil har base på Bornholms Hospital og dækker Bornholm. 

Akutlægebilerne drives af Akutberedskabet 

Akutlægebilerne bemandes i et tæt samarbejde med Region Hovedstadens akuthospitaler. Region Hovedstadens Akutberedskab ejer regionens akutlægebiler. 

Akutlægebilerne har eksisteret siden regionens begyndelse i 2007. I 2013 blev de samlet til en fælles regional løsning sammen med det øvrige kørende beredskab og 112-AMK Vagtcentralen i Akutberedskabet, der har det sundhedsfaglige og koordinerede ansvar.

Redaktør