Indsatslederbilen

Indsatslederbilen sættes ind som mobil kommandocentral ved større ulykker og hændelser i Region Hovedstaden.

Video fra lanceringen af indsatslederbilen i 2014

Varighed 02:39 minutter

Funktion: Sundhedsfaglig koordinering ved større ulykker 

Region Hovedstadens indsatslederbil sættes ind, hvis der fx sker: 
 • Flystyrt 
 • Togulykker 
 • Store brande 
 • Terror 
 • Større hverdagshændelser 
Indsatslederbilen fungerer som en mobil kommandocentral, hvorfra den sundhedsfaglige indsats ledes. 

Bemanding af indsatslederbilen 

En indsatslederuddannet akutlæge og en paramediciner styrer bilen og dens udstyr. Akutægen er samtidig sundhedsfaglig indsatsleder og indgår i den samlede indsatsledelse på ulykkesstedet. 


Indsatslederbilens udstyr 

Indsatslederbilen er udstyret til at træde til ved større hændelser. Den har også ekstraudstyr, der støtter op om indsatslederopgaven. 

Udstyret omfatter blandt andet: 
 • Kamera på taget, der kan hæves op til 6 meter på en udskydelig mast. 
 • Videooptagelse direkte fra skadested i høj opløsning. 
 • Livetransmissoin fra skadested til regionens 1-1-2 AMK-Vagtcentral Læs om 1-1-2 AMK-Vagtcentralen under Akutberedskabets organisation
 • Højhastighed-internetforbindelse (4G) 
 • Trådløs WiFi 300 meter omkring bilen 
 • Videooptagelse på harddisk til evaluering af indsatser 
 • Online adgang til database for samtlige virksomheder i regionens vejledninger og instrukser 
 • Sikkert videolink til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen 
 • Abejdslys hele vejen rundt om bilen 

En del af Region Hovedstadens Akutberedskab 

Indsatslederbilen hører organisatorisk til i enheden Præhospital Akutmedicin. Det er Akutberedskabet, der er ansvarlige for drift og vedligehold af bilen.


Redaktør