Liggende sygetransport

De liggende sygetransporter bruges til planlagte kørsler med borgere, der ikke er akut syge, men som har brug for at liggende ned under transport.

Bemanding af de liggende sygetransporter

De liggende sygetransporter køres af to sygetransportreddere. 

Sygetransportredderne er uddannet i at køre med bevægelseshæmmede borgere. Derudover er de uddannet i førstehjælp, brug af hjertestartere og brug af transportudstyr som f.eks. en trappestol.

Udstyret i de liggende sygetransporter

De liggende sygetransporter er indrettet som ambulancer med en båre og plads til pårørende. Der er ingen behandlingsudstyr i de liggende sygetransporter på nær en hjertestarter og ilt til borgere med hjemmeilt.

Driften af den liggende sygetransport

Det er Falck A/S, der leverer personale og liggende sygetransportkøretøjer til driften af den liggende sygetransport i Region Hovedstaden.


Redaktør